forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

FAT?H ALTAYLI: BEK?R CO?KUN AYRILMADI, TAT?LDE...

Aktif .

fatih_altayli_280Gazete Habertürk Genel Yay?n Yönetmeni Fatih Altayl?, Bekir Co?kun'la ilgili internet sitelerinde yer alan 'Bekir Co?kun'un yaz?lar?na son verildi" ?eklindeki haberleri yalanlad?... .
Altayl?, Bekir Co?kun'un Gazete HABERTÜRK'te yazmaya devam etti?ini belirterek; "Bu söylentiler komedi, deli saçmas?. Bekir Abi benim can?m, ci?erim. Bizi y?pratmak için böyle söylentiler ç?kar?yorlar. Referandum öncesi Bekir Abi beni arad? ve 'Ben biraz izin yapay?m, dinleneyim' dedi. Ben de 'Referandum öncesi izin yapma, yanl?? anla??labilir' dedim. Anla?t?k, referandumdan sonra yapacakt?. Sonra referandumdan iki gün önce bir daha arad? ve 'Referandumdan önce ba?layay?m iznime, nas?l olsa seçim yasaklar? var. Bir ?ey de yazamayaca??z' dedi. Ne diyecektim bunun kar??l???nda? '?lla da yaz' m? diyecektim? ?ki gün yazmay?nca k?yamet koptu. Ben Bekir Co?kun'un bu gazetede yazmas?ndan mutlu oluyorum. Türkiye'nin bana göre en iyi yazar?. Dili çok iyi, kalemi k?vrak. O yüzden bütün bunlar deli saçmas?. Ayr?lmas? söz konusu de?il" ?eklinde konu?tu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri