forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

24CHP  lideri ?l?çdaro?lu’nun Brüksel'de, ‘Kanal 24’e  ç?kmak istedim. Ama Kanal 24 cesaret edemedi” sözlerini 24 TV Genel Yay?n Yönetmeni Akif Beki yalanlad?.

Beki, Günün Man?eti program?nda dün ?unlar? söyledi:

“Dilim yalan demeye varm?yor ama o da hilafi hakikattir... Tam o süreçte K?l?çdaro?lu’nun bir meslekta??m?za söyledikleri bir gazetede ç?kt?.  Orada, ‘Ben 24 Televizyonu’nu da ç?kmak istiyorum’ diyordu. Ben o yaz?y? görür görmez o gün Ankara temsilcimize, ‘??te dedim, f?rsat bu.’ Ya?ar Ta?k?n Koç arkada??m?za, ‘Arayal?m’ dedim ve ‘hemen davet edelim.’  Daveti ilettik.  K?l?çdaro?lu’nun  beyan? do?ru de?ildir. Ne yaz?k ki gerçe?i yans?tm?yor. ?ahitleri, Say?n K?l?çdaro?lu’nun bas?n mü?aviri arkada??m?z Baki Özilhan ve bizim Ankara temsilcimiz Ya?ar Ta?k?n Koç’tur. ?kisinin aras?nda geçmi? konu?may? ben burada aktard?m.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri