forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

TURGAY C?NER: ?LKELER?M?Z GERE?? BEK?R CO?KUN'UN ???NE SON VER?LD?...

Aktif .

turgay_cinerBekir Co?kun'un yaz?lar?na son verilmesi tart???l?rken, ba?ta Ertu?rul Özkök olmak üzere baz? kalemler bunun hükümetin bir bask?s? oldu?unu tezini gündemde tutuyorlar. Turgay Ciner, "Bas?n ilkelerimiz gere?i bu arkada??n i?ine son verilmi?tir." aç?klamas? yapt?...


CNN Türk ekranlar?nda ?irin Payz?n'?n konu?u olan AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik 'Bekir Co?kun'u siz mi kovurdunuz?' sorusunu yan?tlad? ve iddialar üzerine Turgay Ciner'le görü?tü?ünü söyledi. Çelik ?unlar? söyledi...

"Biz de bu iddialardan çok rahats?z olduk. Ben bu konuyla ilgili bizzat Fatih Altayl? ve Turgay Ciner'i arad?m. Bu i?in asl? esas? nedir?' diye sordum. Turgay Ciner'in bana söyledikleri ?unlar oldu. Aynen aktar?yorum, 'üzerimizde Allah var, bu konuda hükümetten bir bask? de?il bir telkin bile gelmedi. Bu durum patron olarak benim tasarrufumdur. Bas?n ilkelerimiz gere?i bu arkada??n i?ine son verilmi?tir. Bekir Co?kun ilk de?ildir, gelenler gidenler olacakt?r her zaman. Bunun hükümetle uzaktan yak?ndan alakas? yoktur.' bana aynen böyle demi?tir.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri