forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .


yazarlar_birligi
Trkiye Yay?nc?lar Birli?i taraf?ndan verilen D?nce ve ?fade zgrl? dl 02 Haziran Sal? gn Taxim Hill Hotelde dzenlenen dl treniyle sahiplerini buldu.


Trkiye Yay?nc?lar Birli?i taraf?ndan her y?l, d?nce ve ifade zgrl? iin mcadele eden yazar ve yay?nc?lara bu hakl? mcadelelerinde yanlar?nda oldu?umuzu belirtmek ve kamuoyunun dikkatini onlar?n mcadelesine ekmek; d?nce ve ifade zgrl?nn nn t?kayan yasalarda gerekli de?i?iklik ve dzenlemelerin bir an nce yap?lmas? talebini bir kez daha vurgulamak amac?yla verilen D?nce ve ?fade zgrl? dl bu y?l da 02 Haziran 2009 gn Taxim Hill Hotelde dzenlenen bir dl Treni ile sahiplerine verildi.

Bu y?lki D?nce ve ?fade zgrl? dlleri, yaz?lar? ve kitaplar? nedeniyle e?itli cezalara arpt?r?lan ve yarg?lanmalar? sren yazarlar ad?na Nedim Grsele; yay?mlad??? kitaplar? toplat?lan ve yarg?lanan tm yay?nc?lar? temsilen Sel Yay?nlar? sahibi ?rfan Sanc?ya; a??r ekonomik ve siyasal ko?ullar alt?nda mesleklerini inatla srdrmeye devam eden kitap?lar?m?z? temsilen, ?anl?urfada 54 y?ld?r kitap?l?k yapan Naci ?peke verildi.

Birlik taraf?ndan haz?rlanan 2009 Yay?nlama zgrl? Raporu'na gre son bir y?l iinde yarg?lanan yarg?lanan yay?nevi, yazar ve kitaplar ?unlar:

YARGILANAN YAYINEV?, YAZAR VE K?TAPLAR

Yay?neviYazarKitap

Aram Abdullah calan Kltr ve Sanat Devrimi (Mahkumiyet)

AramHatip DicleYarg?layanlar Yarg?lan?yor

Aram Timur ?ahan?tiraf?/Bir Jitemci Anlatt?(Mahkumiyet)

Aram Tayhan UmutTufanda 33 Gn (Mahkumiyet)

Aram Ali Ayd?nKay?ps?n Diyorlar (Mahkumiyet)

Aram Ayhan KayaMordemin Gecesi

Aram Qahir BateyiGulen Azadiya (Mahkumiyet)

Aram Mordem Deliba?K?rba?? Bask?n? (Mahkumiyet)

Aram Serdem iyayi?imizde Bir Para lke

Aram Serdem iyayiYar?nlara Yol Almak (Mahkumiyet)

Aram Serdem iyayiPatika

Aram Sarya BaranBu Yrek Da?lar A?ar (Mahkumiyet)

Aram Hseyin KaytanAmmar ??aretleri (Mahkumiyet)

Aram Halil UysalDa?larda Ya?am?n Dili (Mahkumiyet)

Aram Menaf OsmanGira-?eran-Serhildan (Mahkumiyet)

Aram Hseyin KaytanDa??n Mecnunu

Aram Sayra BaranKrtler Ne ?stiyor (Toplat?ld?)

Aram Hikmet ?enolApe Musan?n Kk Generalleri

Avesta Sheri Laizer?ehitler Hainler ve Yurtseverler

Belge George JerjianGerek Bizi zgr K?lacak (Mahkumiyet)

Belge Dora SakayanBir Ermeni Doktorun Ya?ad?klar? (Beraat)

Belge Mehmet Glerlmden Zor Kararlar (Toplat?ld?)

Berem BeremApe Musan?n Kk Generalleri (Mahkumiyet)

Boran DerlemeTecritte Ya?ayanlar Anlat?yor

etin Duran KalkanKrdistanda Demokratik Siyasetin Rol (Toplat?ld?)

etin DerlemeDemokratik Konfederalizm (Toplat?ld?)

Derg Y?lmaz aml?bel niter Devlet, Kafay? Yemi? Toplum

Do Aras Erdo?anHaberlerin A??nda calan (Mahkumiyet)

Do Serta Do?an??rnak Yan?yor 1992 (Mahkumiyet)

Do Medeni FerhoSay?n Ba?kan (Mahkumiyet)

Do?an Nedim GrselAllah?n K?zlar?

Doz Mesut BarzaniBarzani ve zgrlk Hareketi (Beraat)

Doz Mustafa BalbalArarattaki Esir General (Mahkumiyet)

Doz Hasan BildiriciDn? Olmayan Yol

Ekin Mehmet PamakKemalizm, Liklik ve ?ehitlik

EvrenselAhmet KahramanKrt ?syanlar?

EvrenselZeynep zge?mran, Bir ?syan And?

GncelBelma AkuraDerin Devlet Oldu Devlet (Mahkumiyet)

GncelNedim ?enerDink Cinayeti ve ?stihbarat Yalanlar?

?nk?lap Osman Pamuko?luUnutulanlar D???nda Yeni Bir ?ey Yok

Kuzey Richard DawkinsTanr? Yan?lg?s? (Beraatten sonra ikinci dava)

Merkez Perihan Ma?denHangimiz U?ramad?k Haks?zl?klara (Beraat)

Neden Kitap Zihni ak?rErgenekonun k? (Mahkumiyet)

Neden Kitap Zihni ak?rKod Ad? Darbe (Mahkumiyet)

Ozan Sinan KaraSinan?n Kara Kitab?

PencereToynbeeMavi Kitap (Mahkumiyet)

Peri M.Erol Co?kun Ac?n?n Dili Kad?n (Mahkumiyet)

Peri Hejare ?amil Diaspora Krtleri (Beraat)

Peri Mahmut Baksi Teyre Baz/Hseyin Bayba?in (Mahkumiyet)

Peri Hejare ?amil calan?n Moskova Gnleri (Takipsizlik)

Sol Murat Pabu Boyal? Bank Nbetini Terk Etmek (Takipsizlik)

Sorun Osman TiftikiOsmanl?dan Gnmze Ordunun Evrimi (Bakanl?kta)

Sel Ben Mila Perinin Sarkac?

Sel P.V. Grgl ve Bilgili Bir Burjuva Kad?n?n Mektuplar?

Sel Appolinaire Gen Bir Don Juan?n Maceralar?

Su Mahir ayanToplu Yaz?lar (Toplat?ld?)

Su DerlemeDevrimci Trk ve Mar?lar (Toplat?ld?)

Tohum Aytekin Y?lmaz ok Kltrllkten Tek Kltrll?e Anadolu(Mahkumiyet)

Tohum Erdal Ye?il Kemalizm/Oturan Adam (Mahkumiyet)

Tohum Mamo Bayram Kogiri-Kuzey Bat? Dersim

Tevn Zlfikar TakDiyarbak?r Cezaevinde ??kence

Tevn Ergn SnmezEmperyalizm Srecinde Krt zgrlk Harekat?

Tevn Kas?m akanAstsubayken Er Olmak

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri