forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

BEK?R CO?KUN CUMHUR?YET'TE YAZACAK MI?

Aktif .

bekir_coskun_postalCumhuriyet Yay?n Yönetmeni ?brahim Y?ld?z, Bekir Co?kun'a  Cumhuriyet'te yaz? yazmas? için teklif götürüldü?ü, Co?kun'un Cumhuriyet'in önerisine s?cak yakla?t???n? aç?klad?. Y?ld?z, Mine K?r?kkanat'?n Cumhuriyet Gazetesi'nde Ekim ay?ndan itibaren yazmaya ba?layaca?? aç?klad?.

Mine K?r?kkanat ile prensipte anla?maya var?ld???n? ve  Ekim ay?ndan itibaren Cumhuriyet'te yazmaya ba?layaca??n? belirten Cumhuriyet Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni ?brahim Y?ld?z, Bekir Co?kun ile ilgili olarak da ?u bilgiyi verdi:

"Bugüne kadar Bekir Co?kun'la birkaç kez görü?üldü. Cumhuriyet'te yazmas? için kendisine teklif götürüldü. Bekir Co?kun'un da Cumhuriyet'e s?cak yakla?t???n? biliyoruz. Ancak henüz kendisinden somut bir yan?t almad?k. Görü?melerimiz sürüyor. Cumhuriyet okuru Bekir Co?kun'u Cumhuriyet'te görmekten mutlu olacakt?r."

Aç?klama yapan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yay?n Müdürü ?brahim Y?ld?z, bir süreden beri Bekir Co?kun, Mine K?r?kkanat ve Haluk ?ahin ile görü?meler yap?ld???n? aç?klad?. Y?ld?z, Cumhuriyet Gazetesi Yay?n Kurulu'nda da konunun de?erlendirildi?ini söyledi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri