forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

south_parkAmerika'n?n en çok tart???lan ve muhalif çizgi dizilerinden biri olan South Park'?n 14'üncü sezon 9'uncu bölümünde El Kaide'nin New Jersey'lileri yok etmek için gönderdi?i intihar sald?r?s? yapan uçaklar?n kuyruklar?nda Türk bayra?? motifi bulunuyor.
H?ristiyan Eylem ?ebekesi adl? kurulu?un 11 Eylül'le ilgili haz?rlad??? belgeselin DVD kapa??nda Türk bayra??n? ikiz kulelerin enkaz?n?n üstünde göstermesinin ard?ndan South Park'ta da Türk bayra??n?n El Kaide ile ili?kilendirilmesi herkesi ?a??rtt?. South Park'ta Türk bayra?? motifli uçak kamikaze yapt?

Dizinin 13 Ekim günü ABD'de yay?nlanan "Jersey's Thing" isimli bölümünde yer alan görüntülere ra?men diyaloglarda Türkiye ile ilgili hiçbir konu geçmiyor.


Dizinin konusu ?öyle...

New Jersey'lilerin South Park'a ta??nmas? ve say?lar?n?n gittikçe artmas? üzerine kasaba sakinleri, Jersey'nin bir parças? olmamak için harekete geçiyor.

Bunun için ?slami terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin'den yard?m isteyen South Park halk? barikatlar kurarak Jersey'lilerin geli?ini durdurmaya çal???rken Bin Ladin yard?mlar?na ko?uyor.

Bin Ladin'in gönderdi?i üzerinde Arapça yaz?lar bulunan kuyru?unda ise Türk bayra?? motifi yer alan uçaklar birer birer Jersey'lilerin üstüne intihar dal??? yap?yor.

Türk bayra?? motifinin alt?nda ince ?eritler halinde beyaz ve ye?il de bulunuyor. Kuyruk k?sm?ndaki üç renk bir araya gelince de bu yönüyle ?ran bayra??n? an?msat?yor.

Bu arada uçaklar?n birinde siyah bant takan pilotlardan farkl? olarak kafas?na üzerinde Arapça yaz?lar bulunan k?rm?z? bant takan bir pilot özellikle gösteriliyor.

Neden Türk bayra?? motifi?

South Park senaristleri ve çizerlerinin neden Türk bayra?? motifi kulland?klar? bilinmiyor. Ancak geçti?imiz günlerde F-16 e?itimi alm?? bir Türk pilotun El-Kaide'ye kat?ld??? yönünde bas?nda yer alan haberlerin etkisinin olabilece?i tahmin ediliyor. Bu haber daha sonra yalanlanm??t?.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri