forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

sedat_erginHürriyet Gazetesi kö?e yazar? Sedat Ergin, Hanefi Avc?'n?n ofisinde bulundu?u iddia edilen ses kay?tlar? ile ?ikayetçi oldu?unu söyledi. Savc?l?ktan ma?dur s?fat?yla ifade veren Ergin, "Bunu her kimse yapan ?ikayetçi oldum." dedi.

Avc?'n?n ofisinde ses kay?tlar? bulunan gazetecilerden Hürriyet Gazetesi yazar? Sedat Ergin konuyla ilgilenen Cumhuriyet Savc?s?'na ifade verdi. Adliyeye ma?dur s?fat?yla gelen Gazeteci Sedat Ergin savc?yla yakla??k bir saat görü?tü. Adliye ç?k???nda bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlayan Ergin, "Hanefi Avc?'n?n ofisinde bulundu?u ileri sürülen benim de baz? konu?malar?m?n oldu?u gerekçesiyle ça?r?ld?m. Savc? önüme baz? metinler koydu. Bunlardan bir tanesi ya 1996 ya da 1997 y?l?nda, o dönemde gazetenin genel yay?n yönetmeni olan, ben Hürriyet'in Ankara temsilcisiydim, Ertu?rul Özkök ile yapt???m?z bir görü?me. Gazete ile ilgili yapt???m?z konu?malar. Onun d???nda bir iki konu?ma daha vard?, onlar benimle ilgili de?ildi. Savc? '?ikayetçi olup olmad???m? sordu.' Ben kimin yapt??? konusunda çeli?kili iddialar var. Hanefi Avc?'n?n yapt??? söyleniyor. O yapmad???n? söylüyor. Bunu yapan her kimse ?ikayetçi oldu?umu söyledim." ?eklinde konu?tu.

"KAYITLARLA ?LG?L? ?ANTAJ YAPILMADI"

Dinlemeler ile ilgili savc?n?n kendisine ?antaj yap?l?p yap?lmad??? sorusunu yöneltti?ini belirten Ergin, "Bu soruya 'hay?r' diye kar??l?k verdim. Böyle bir ?antaj olmad?. Kasetlerin kime ait oldu?una dair ellerinde yaz?l? bir metin yok. Dinlemeden yola ç?karak kim olabilir? Çünkü insanlar orada birbirine hitap ediyor. Önüme ç?kan metinlerden biri benimle ilgili de?ildi. Ben de kabul etmedim. Benim anlad???m, Ertu?rul beyin telefonu, san?r?m gazete santral?yd?." diye konu?tu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri