forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

trtlogoAGB'yle ya?ad??? sorun sonras?nda reyting sisteminden ayr?lan TRT'nin ?imdi de D-Smart'tan ayr?laca?? konu?uluyor. Son olarak Hürriyet Gazetesi yazar? Tufan Türenç'in "kadrola?ma" ve "yanda? bas?n" iddialar?ndan sonra, TRT'nin bu yönde bir karar almay? dü?ündü?ü belirtiliyor.

Haber.com'un ula?t??? bilgilere göre, D-Smart'tan çekilme karar?na TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin'in yan? s?ra TRT Yönetim Kurulu da büyük oranda s?cak bak?yor.

TRT'nin, Do?an Grubu'nun sahibi oldu?u D-Smart Yay?n Platformu'ndan 12 TV kanal? ve 6 radyosuyla birlikte tümüyle çekilmeyi dü?ündü?ü iddia ediliyor.

?AH?N: TEPK?M?Z DAHA DA SERT OLACAK

Önceki ak?am ÜLKE TV'de yay?nlanan "Asl?nda Ne Oldu?" program?na telefonla ba?lanan ve Do?an Grubu'nun kendilerine yapt??? haks?z suçlamalara tepki gösteren TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin,  "Tüm bunlara ra?men e?er söz söylemeye çal???rlarsa tepkimiz daha da sertle?ecek" dedi.

?ahin'in "tepkimiz daha da sertle?ecek" sözleri, Ankara ve medya dünyas?n? çalkalayan "TRT D-Smart'tan çekiliyor" iddias?n? güçlendiriyor.

Ayr?ca Tufan Türenç'in yaz?s?na verilen cevapta da sert ifadeler yer al?yordu.

12 TV KANALI, 6 RADYO


TRT Kurumu'nun D-Smart Platformu'nda, TRT 1, TRT Haber, TRT 6, TRT 3, TRT 4, TRT Türk, TRT HD, TRT 5 Anadolu, TRT Müzik, TRT Turizm ve Belgesel, TRT Avaz, TRT Arapça olmak üzere 12 televizyon kanal? ile TRT Radyo 1, TRT Radyo 6, TRT FM, TRT Gap Radyo, TRT 3 Radyo, TRT 4 Radyo'dan olu?an 6 radyosu yay?n yap?yor.

TRT'nin ç?kma karar? almas?n?n D Smart'a büyük bir darbe olaca?? tahmin ediliyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri