forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

mehmet_ali_agca_trtTRT'nin canl? yay?na ç?kard??? A?ca'n?n özel kanallar? içindeki ilk tercihi Ülke TV oldu. Yar?n ak?am saat 19.00'da Ersoy Dede ile Ülkede Bugün program?na ç?kacak olan A?ca ?u sorulara yan?t verecek.


ÜLKE TV'DEN  DA?ITIMI YAPILAN BASIN BÜLTEN? ?ÖYLE...


Program Ad?       : ERSOY DEDE ?LE ÜLKEDE BUGÜN

Yay?n Tarihi         : 30 KASIM 2010, SALI
Yay?n Saati          : 19:00TÜRK VE DÜNYA KAMUOYUNU YILLARCA ME?GUL EDEN MEHMET AL? A?CA ?LK KEZ B?R ÖZEL TELEV?ZYONDA, ÜLKE TV’DE CANLI YAYINDA EKRANA ÇIKIYOR

Mehmet Ali A?ca konuk olaca??  Ersoy Dede ?le Ülkede Bugün’de canl? yay?nda Abdi ?pekçi’nin katili ve Mossad’?n kendisine yapt?rmak istedi?i, dünyay? sarsacak suikast ile ilgili önemli aç?klamalar yapacak…

Ülke TV ekran?nda yeni dönemde yepyeni bir sayfa aç?l?yor. Hafta içi her ak?am 19:00’da Ersoy Dede’nin sunumuyla ekrana gelen haber bülteni; Ersoy Dede ile Bugün’de gündemden uzak kalmadan uzman konuklarla gündem ötesi de konu?uluyor.  Bugünkü programla Papa suikast? ile gündeme gelen, Türk ve dünya kamuoyunu y?llarca me?gul eden Mehmet Ali A?ca ilk kez bir özel televizyonda canl? yay?na ç?k?yor. Ya?ad?klar?yla ilgili en do?ru bilgiler kendi a?z?ndan canl? yay?nda ekrana geliyor.

Ersoy Dede ile Bugün’e dünya kamuoyunu uzun süre me?gul eden Mehmet Ali A?ca konuk oluyor. ?lk kez bir özel televizyonda canl? yay?na ç?kacak olan Mehmet Ali A?ca’n?n tarihi ropörtaj? ekranlara geliyor.  Ülke Tv’de canl? yay?nda A?ca merak edilen sorulara aç?kl?k getiriyor. Papa'y? vur emri Vatikan'dan m? geldi? "Yarala ama öldürme" diyen kardinal kimdi? Olayda kullan?lan silah? nereden buldu? ?ki y?l içinde serbest kalma sözünü kim verdi? Abdi ?pekçi’yi kim vurdu?  Türkiye'de ba?ka hangi olaylara kar??t?? Abdullah Çatl?, Oral Çelik, Yalç?n Özbey niçin A?ca’y? koruyup kollad?lar? Mehmet Ali A?ca gerçekten mesih mi?  Papa onu neden affetti? Mehmet Ali A?ca’n?n hayat?na yön veren ilahi s?r nedir? Hapisten ç?kt?ktan sonra Mossad A?ca’ya hangi dünyay? sarsacak suikast? yapt?rmak istedi? Gibi sorular A?ca taraf?ndan yan?tlan?yor.  Tarihi röportaj 30 Kas?m Sal? ak?am? Ersoy Dede ile Bugün’de Ülke TV’de…

Hafta içi her ak?am 19:00’da ekrana gelen Ersoy Dede ile Ülkede Bugün’de Mehmet Ali A?ca ile yap?lacak tarihi röportaj Sal? ak?am? ak?llara tak?lan birçok sorunun cevap bulmas?n? sa?layacak.

Ersoy Dede ile Bugün’de haberden uzak kalmay?n, haberle de yetinmeyin…  Ersoy Dede ile Bugün hafta içi 19:00’da, Ülke TV’de.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri