forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

noam_chomskyDünyaca ünlü medya ele?tirmeni Noam Chomsky, WikiLeaks internet sitesinin yay?nlad??? belgelerin filtrelendi?ini hatta belgelerdeki bilgilerin çarp?t?ld???n? söyledi.

Yahudi as?ll? olan Noam Chomsky kat?ld??? bir programda Hillary Clinton'?n WikiLeaks belgelerini de?erlendirirken "?ran'?n bir tehdit oldu?u tüm dünya taraf?ndan kabul edildi" ?eklindeki aç?klamas?n? yorumlad?.

Chomsky, Arap ülkelerindeki liderlerin ?ran'? bir tehdit olarak görmesine ra?men Arap halklar?n?n bu endi?eyi ta??mad???n? söyledi. Yap?lan anketlere göre Araplar?n yüzde 80'inin en büyük tehdit olarak ?srail'i gördü?ünü, ?ran'? tehdit olarak görenlerin oran?n?nsa yüzde 10'la s?n?rl? oldu?unu vurgulad?.

Chomsky, WikiLeaks'in belgelerinde bu duruma hiç yer verilmedi?ini belirterek belgelerdeki bilgilerin bilerek filtre edildi?ini hatta çarp?t?ld???n? savundu. (NTVMSNBC.COM)

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri