forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

sirrisureyyaSelahattin Yusuf ve Tar?k Tufan'la birlikte Kanal 24'te sundu?u “Kafa Dengi”nden ayr?lan S?rr? Süreyla Önder, ayr?l?k gerekçesini NTV'deki "Yaz? ??leri" program?nda aç?klad?...
Radikal'deki bugünkü yaz?s?n?n alt?na k?saca "TV24’teki programdan kendi iste?imle ayr?ld?m. Çal??t???m herkese ve izleyicilere içten te?ekkürlerimi bildiririm" notunu dü?en Önder, ayr?l?k gerekçesini NTV'deki "Yaz? ??leri" program?nda aç?klad?.

"Bir sorun yok. Biraz gazeteye a??rl?k vermek istedim, bir de film çal??mas?na daha fazla zaman ay?rmak için kar??l?kl? konu?arak ayr?ld?m."

Radikal'de yazan S?rr? Süreyya Önder geçti?imiz haftalarda yine ayn? gazetede yazan 24'ün yay?n yönetmeni Akif Beki ile sert bir tart??ma ya?am??t?...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri