forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

dyhDo?an Medya Grubu’nda yakla??k 10 y?ld?r üst düzey görevlerde bulunan Murat Sayg? istifa etti. Son olarak D-Smart ve Smile adsl ?irketleri Yay?n Grup Ba?kanl??? görevinde bulunan Sayg?,  ayr?l???n? çal??ma arkada?lar?na elektronik posta ile duyurdu.

De?erli  Dostlar?m, Arkada?lar?m,

Do?an Grubu ve Dsmart ‘ta ki toplam 10 y?ll?k çal??ma hayat?m?n son haftas?na girmi? bulunmaktay?m.

Sizlerle bu süre zarf?nda hem çok güzel dostluklar kurduk hem çal??t???m?z kurumlara, hem de ülkemize birçok yenili?i getirdik.

Geli?en ko?ullar ve bir çok faktör bazen yollar? ay?rmay? gerektirir ama kapanan her kap? aç?lacak ba?ka bir kap?n?n habercisidir.  Yollar?m?z?n kesi?ece?i bir çok alanda  ya?am?m?z sürdü?ü müddetçe de birlikte güzel ?eyler yapmaya devam edece?iz.

Sizlere ?ahsi temas  bilgilerimi de a?a??da veriyorum.

Bu vesile ile hepinize bugune kadar gösterdi?iniz, yak?nl?k, dostluk ve i?birli?i için te?ekkür eder, ailelerinizle birlikte mutlu y?llar dilerim.

Sayg? ve sevgilerimle,

Murat Sayg?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri