forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Y?NE S?L?VR? YOLLARINDALAR...

Aktif .

meslek_orgutleriGazetecilere Özgürlük Platformu ad?na bir heyet, Silivri Cezaevi’ne giderek tutuklu gazeteciler Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan’? ziyaret etti.

Gazetecilerin mesleki faaliyetleri dolays?s?yla tutuklu ve hükümlü s?fatlar?yla cezaevlerinde tutulmalar?n?n bas?n özgürlü?ünü ciddi biçimde tehdit etti?ini dile getiren Gazetecilere Özgürlük Platformu (GÖP), daha önce Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan, Nedim ?ener, Filiz Koçali, Hakan Tahmaz, R?za Zorako?lu, ?smail Be?ikçi ve R?za Zelyurt gibi gazeteci ve yazarlar?n duru?malar?n? izlemi?ti.

GÖP ad?na bir heyet 30 Aral?k 2010 tarihinde Diyarbak?r’da Gurbet Çakar’?n duru?mas?n? izleyecek.

Gazetecilere Özgürlük Platformu, Avrupa Gazeteciler Birli?i (AEJ) Türkiye Temsilcili?i, Bas?n Enstitüsü Derne?i - IPI Ulusal Komite (BED-IPI), Bas?n Konseyi, Ça?da? Gazeteciler Derne?i (ÇGD), Diplomasi Muhabirleri Derne?i (DMD), Ekonomi Gazetecileri Derne?i (EGD), Ekonomi Muhabirleri Derne?i (EMD), Gazeteciler Cemiyeti (Ankara), Gazeteciler Cemiyetleri Bas?n Vakf?, Gazete Sahipleri Derne?i, Haber-Sen, ?leti?im Ara?t?rmalar? Derne?i (?LAD), ?zmir Gazeteciler Cemiyeti (?GC), Kültür Turizm ve Cevre Gazetecileri Derne?i (KÜLTÜRÇEV), Medya Etik Konseyi (MEK), Parlamento Muhabirleri Derne?i (PMD), Profesyonel Haber Kameramanlar? Derne?i (PHKD), Turizm Çevre ve Kent Gazetecileri Derne?i (TURÇEV), Türkiye Foto Muhabirleri Derne?i (TFMD), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF), Türkiye Gazeteciler Sendikas? (TGS), Türkiye Spor Yazarlar? Derne?i (TSYD), U?ur Mumcu Ara?t?rmac? Gazetecilik Vakf?’ndan (UMAG) olu?uyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri