forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

YEN? ?AFAK YAZARI SAL?H TUNA'DAN TASF?YE L?STES? YAZANLARA ELE?T?R?

Aktif .

salih_tunaHabertürk TV’de yay?nlanan ve Ahmet Tezcan ile Do?an Satm??’?n sundu?u Medyakritik program?nda, “Tasfiye edilecek gazeteciler listesi” konu?uldu.

Program konu?u Yeni ?afak Gazetesi yazar? Salih Tuna, “Muhafazakar bilinen gazetecilerin, bu tür listelerden söz eden yaz? yazmalar?n? do?ru bulmuyorum. Darbe dönemlerine, parti kapatmalar?na feryat edenlerin, tasfiye gibi bir kelimeyi a??zlar?na almas? do?ru de?ildir. Zaten Bekir Co?kun, Y?lmaz Özdil, Fehmi Koru gibi isimleri ancak okur tasfiye eder,” dedi.

Do?an Satm?? kendisine, “Bu tür yaz?lar? Ekrem Dumanl? ve Hüseyin Gülerce yazd?” deyince de, ?u yan?t? verdi:

“O yaz?lar? ben okumad?m ama yazd?klar? do?ruysa, yap?lan yanl??.”

?ARABA KIZIYORLAR, YALANA KIZMIYORLAR

Salih Tuna, Muhte?em Yüzy?l dizisi tart??malar?yla gündeme gelen padi?ahlar?n ?arap içip içmedi?i konusunda ise, ?öyle dedi;

“Padi?ahlar aras?nda ?arap içenler var. Kald? ki, bunun bir önemi yok. Baz? padi?ahlar karde? katletti, bu daha m? az önemli? Toplu g?ybet (dedikodu) partileri düzenleniyor ki, g?ybet ölü eti çi?nemektir, bu daha m? az önemli? Yalan ki, en büyük günaht?r. Bu daha m? az önemli?”

KORU ?Ç?N 13 OCAK FASILINI BEKL?YORUM


Programda Fehmi Koru konusu da tart???ld?. ??te soru ve cevaplar:

Do?an Satm??: Fehmi Koru ne olacak, i? bulacak m??

Salih Tuna:  13 Ocak’taki fas?l? ben de merakla bekliyorum.

Ahmet Tezcan: Ben de davetliyim ve meraktay?m,.

Do?an Satm??: Fehmi koru i?siz oldu?u için kat?l?m daha dü?ük olur mu?
Salih Tuna: Valla, Haliç kongre Merkezi’nde yap?lacak. Çok büyük yer,
Ahmet Tezcan; Aksine kat?l?m daha çok olabilir, ?imdi herkes ne olacak diye merakta.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri