forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

MEHMET BARANSU 800 YIL CEZAYLA YARGILANIYOR...

Aktif .

ET?KETLER:Mehmet Baransu
mehmet_baransu_belgelerTaraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu Türkiye'yi sarsan haberlere imza atman?n ödülünü, 800 y?l hapis istemiyle yarg?lanmas?yla ald?... Baransu, ?anl?urfa Gazeteciler Birli?i'nin Çal??an Gazeteciler Günü nedeniyle düzenledi?i programa kat?ld?.

Ba?ar?l? gazetecilere ödüllerin verildi?i programda Baransu, yarg?n?n gazeteciler üzerindeki bask?ya vurgu yapt?. Yasad??? hiçbir haber yapmad??? halde 800 y?l hapis cezas? ile yarg?land???n? vurgulayan Baransu, "Buna da özgürlük deniliyorsa bilemiyorum" dedi. Programa bir konu?ma yapan AK Parti ?anl?urfa Milletvekili Mehmet Emin Önen, daha önce hükümetlerin gazeteciler taraf?ndan yönetildi?ini ancak bu yap?n?n AK Parti döneminde y?k?ld???n? belirtti. Daha sonra kürsüye davet edilen gazeteci yazar Mehmet Baransu, milletvekili Önen'le ayn? fikirde olmad???n? söyledi. "Bu nas?l özgürlük?" diye soran Baransu, son üç y?l içinde gazetecilere 7 bine yak?n dava aç?l???n?, sadece kendisinin 800 y?l ceza talebi ile yarg?land???n? vurgulad?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri