forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

OKTAY EK?? BASIN KONSEY? BA?KANLI?I' NDAN AYRILDI

Aktif .

oktay_eksi_300Oktay Ek?i, Bas?n Konseyi Ba?kanl???ndan ve Yüksek Kurul üyeli?inden istifa etti. Oktay Ek?i'den bo?alan ba?kanl??a konseyin Yönetim Kurulu Üyesi eski Bakan ve Cumhuriyet Gazetesi yazar? Orhan Birgit seçildi.

Bas?n Konseyinden yap?lan aç?klamada, ''Oktay Ek?i, siyasi görevlerini tam olarak yapabilmek ve Bas?n Konseyinin ba??ms?z, tarafs?z kimli?ine gölge dü?ürmemek için Bas?n Konseyi Ba?kanl???ndan ve Yüksek Kurul üyeli?inden istifa etti'' denildi.

Ek?i'nin  Bas?n Konseyi Yüksek Kurulunun bugünkü toplant?s?nda sundu?u istifa mektubu ?öyle:

''Ya?am?m?n yeni döneminde, siyaset platformuna ad?m att?m. Bu dönemde, partimin verece?i görevleri tam olarak yapabilmek ve o s?fat?m?n Bas?n Konseyinin, ba??ms?z, tarafs?z kimli?ine gölge dü?ürmesini önlemek isterim. 22 Ekim 1988'den beri büyük bir onur sayarak yürüttü?üm Ba?kanl?ktan ve Yüksek Kurul üyeli?inden o nedenle istifam? arz ediyorum.

'Kendi çal??malar? üzerinde hiçbir d?? müdahaleye izin vermeyece?ine' ant içmi? olan Bas?n Konseyinin, ülkemizde 'daha özgür ve daha sayg?n' bir bas?n yaratmak yolunda 23 y?ld?r aral?ks?z sürdürdü?ü çabalar?, bundan böyle de ayn? vakar ve kararl?l?kla yerine getirece?ine eminim. Bu dü?ünce ve inançla ayr?l?yor ve Konseyimize daha büyük ba?ar?lar diliyorum.''

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri