forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

hrant_dinkCumhurba?kan? Abdullah Gül, bu kez Hrant Dink cinayetinin ayd?nlat?lmas? için devreye girdi. Gül, Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) talimat verdi.

Cumhurba?kanl???'n?n internet sitesinde yap?lan aç?klamada, Abdullah Gül'ün, Hrant Dink cinayetiyle ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu'na 'konunun ayr?nt?l? bir biçimde incelenmesi' yönünde talimat verdi?i bildirildi. Aç?klamada, menfur olay?n faillerinin k?sa süre içerisinde yakalanarak, yarg?lama sürecinin ba?lat?ld??? hat?rlat?ld?. Fakat cinayetin öncesinde ve sonras?nda yürütülen kamusal görevlerin ifas? ile ilgili baz? iddialar?n, kamuoyunda ve bas?nda sürekli yer ald???na dikkat çekildi. "Mezkur hususlar nedeniyle aradan dört y?l geçmesine ra?men yakalanan faillerin ba?kaca irtibatlar?n?n bulunup bulunmad??? hususunun tam olarak aç?kl??a kavu?turulamad??? ve yarg?laman?n s?hhatli bir biçimde yap?lamad??? ifade edilmektedir." denildi.
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri