forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

cine5_logoCine5'in eski sahibi Erol Aksoy, bugün yap?lacak ihaleyle ilgili Hürriyet gazetesine ilan verdi. Aksoy TMSF'nin sat??a ç?kard??? ve El Cezire'nin almas?na kesin gözüyle bak?lan Cine 5 için iptal davas? açaca??n? belirtti.

AKSOY'UN HÜRR?YET'TE YAYINLANAN ?LANI

?LG?L?LER?N D?KKAT?NE

TMSF taraf?ndan grubuma ait Cine5 Filmcilik ve Yap?mc?l?k A.?. Ticari ve ?ktisadi bütünlü?ünün 31 Ocak 2011 Pazartesi günü sat?laca?? ilan edilmi?tir.

TMSF ile 9.5.2006 tarihinde imzalad???m protokolün TMSF taraf?ndan temerrüt maddelerinin i?ltilmesi kararar? ile ?irketlerimin yönetimine el koyma karar?na kar?? açt???m davalar halen derdesttir.

Davalar?n kesinle?mesi beklenilmeden yap?lan sat?? i?lemlerinin iptali için dava açaca??m? say?n kamuoyunun bilgilerine sunar?m.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri