forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

3D LED TV'LER ?STANBUL B?L???M MA?AZALARINDA

Aktif .

lg3d

Televizyon yay?nc?l???n?n gelece?inin 3D oldu?unu art?k herkes kabul ediyor. 3D'nin sinemada gittike yayg?nla?mas?ndan sonra Digitrk de 3D yay?nlar?na geti. Malar? yak?nda 3D olarak izleyebiliriz.  IPTV'nin de 3D yay?nlara imkan vermesi ?imdiden 3D TV'leri ilgi oda?? haline getirmi? durumda...Televizyon reticisi firmalar da gelece?in televizyon teknolojisine ?imdiden haz?r durumdalar...

LG televizyonlar, fiyat ve performans kategorisinde incelendi?imiz de rakiplerine gre pazarda nemli bir paya sahip. retici firma olan LG yeni rn  42LX6500 modeli ile 3D film izlemenin keyfini daha da artt?r?yor.

3D zelli?inin yan?nda 8.000.000:1 kontrast oran? ile dikkatleri zerine eken modelin resim gsterim h?z? da 200 Hz olarak belirtilmi?. Bir ok rn ayn? anda ba?layabilmeniz iin giri? ?k?? terminalleri de rn zerinde ok zengin tutulmu?. 4 HDMI giri?i bulunan 42LX6500 modeli ayr?ca USB zerinden DIVX,JPEG,MP3 ve MKV gibi formatlar? da destekleyebiliyor. Di?er nemli zellikleri ise rn zerinde DLNA ve NetCast bulunmas?. Peki, NetCast ve DLNA nedir?

NetCast Nedir?
42LX6500 ile en sevdi?iniz aksiyon filmini mi izlemek istersiniz? Netcast ieren bir Blu-ray oynat?c?n?z ve bir Internet ba?lant?n?z varsa CinemaNow, YouTube veya Netflix'ten ierik seebilir ve an?nda keyfini ?karmaya ba?layabilirsiniz. 

Internet'in sonsuz becerilerine ve e?lencesine ula?mak iin art?k bir bilgisayar gerekmez.Netcast teknolojisine sahip Blu-ray rnler, kullan?c?lar?n Web'in sundu?u en iyi medya ve e?lence servislerine eri?mesine imkan verir.

DLNA Nedir?
42LX6500 deki DLNA (Digital Living Network Alliance) dijital cihazlar?n birbirleri ile ileti?im kurmas?n? sa?lamak amac?yla geli?tirilen bir teknoloji. Bu sayede odam?zda cep telefonuyla bilgisayar?m?zdaki mzikleri dinleyebilir videolar? izleyebiliriz. Ayn? ?ekilde televizyon yay?n?n bilgisayar?m?zdan rahata izleyebilir tam tersi olarak da bilgisayar?m?zdaki bir filmi televizyondan izleyebiliyoruz. 

2003 y?l?nda kurulan Oregon Amerika merkezli bir firma olan DLNA ya?am?m?zda bize yard?mc? olan tm elektronik cihazlar?n birbiriyle uyum ierisinde al??mas?na yard?mc? olmak amal? bir yaz?l?m retti. Bu yaz?l?m sayesinde gnlk ya?ant?m?zda bizlere yard?mc? olan Bilgisayar, Cep Telefonu, Foto?raf Makinesi, LCD TV, MP3 Player, Ta??nabilir Disk (External HDD) ve bilimum elektronik cihazlar?n birbirine ba?lan?p ierikleri (video, mzik ve dijital foto?ralar?) payla?abiliyor.

LG nin bu mkemmel rn  ?stanbul Bili?im ma?azalar?nda yerini alm?? durumda.

Not: Bu bir reklamd?r...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri