forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

EKRANLARIN EN KAVGACI PROGRAMI YAYINDAN KALDIRILDI MI?

Aktif .

ters_cehpeKanaltürk'te Per?embe geceleri yay?nlanan Ters Cephe adl? program?n yay?ndan kald?r?ld??? belirtiliyor. Program dün ak?am yay?nlanmad?.

Ekranlar?n en kavgac? program? olarak ün salan Ters Cephe'de s?k s?k Rasim Ozan Kütahyal? ve Ümit Zileli aras?nda kavga ya?an?yordu.

Bu kavgalar da medya sitelerinin en ra?bet etti?i görüntüler aras?ndayd?.  Ankara temsilcisi Sami Dada?l?o?lu'nun moderatörlü?ünü yapt??? programda Nazif Okumu? ile Mustafa Akyol da yer al?yordu.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri