forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

world_travelDemet Sabanc? Çetindo?an’?n sahibi oldu?u MediaSa Yay?nc?l?k A.? bünyesinde kurulan ‘World Travel Channel’ yay?n hayat?na ba?lad?.

Vizyonu, Türkiye’yi ve güzelliklerini tüm dünyaya en iyi ?ekilde tan?tmak, ülkemize gelen turist say?s?n? art?rmak ve ekonomiyi desteklemek olan World Travel Channel, bugün ((28.02.2011) 11096 vertecal, 30000 Pol V frekans?ndan yay?n hayat?na merhaba diyor.

World Travel Channel, gerek Türkiye gerekse tüm dünya genelinde ‘ilk turizm network’u olma özelli?ini ta??yor. Network ’un her a?amas?nda, televizyon kanal?, elektronik ticaret sitesi, IPTV, WEB TV ve hatta çok dilli ça?r? merkezi olarak yer al?yor.

World Travel Channel, tarihi, kültürel ve do?al güzelliklerimizi aktarman?n yan? s?ra, Türkiye'nin son y?llarda göstermi? oldu?u büyük geli?imi de uluslararas? platforma ta??may? amaç ediniyor.

Tüm hedef kitlelerine yönelik 24 saat canl? yay?n yapacak olan World Travel Channel, seyahat ve destinasyonlar, exper’lerin analizleri, günlük hava-yol durumu geli?meleri, turizm sektöründen haberler ve renkli belgesellerle ‘seyahat’ kapsam?na giren her sorunun yan?t?n? izleyicilerine aktar?yor.

World Travel Channel, tüm bunlar?n yan? s?ra sevilen televizyon y?ld?zlar? ve ünlü isimlerin renklendirece?i; gezi, magazin, yemek, sa?l?k, al??veri?, spor ve yar??ma programlar?yla da canl?, ne?eli, dinamik bir yay?n gerçekle?tirmeyi  hedefliyor.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri