forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

MEDYADA KADIN ALGISI MASAYA YATIRILIYOR...

Aktif .

medya_kadinMedyan?n kad?n? nas?l yans?tt???n?n ele al?naca?? çal??tayda, kad?n?n haber objesi olarak nas?l kullan?ld??? ve medyada çal??an kad?nlar konu?ulacak.


Konsept dan??manl???n? gazeteci-yazar Yavuz Baydar, Leyla ?pekçi ve Sibel Eraslan'?n yapt??? çal??tay birçok gazeteci, akademisyen, sivil toplum örgütü ve aktivistin kat?l?m?yla 4-6 Mart 2011 tarihleri aras?nda Bolu'da gerçekle?tirilecek.

Türkiye medyas?nda kad?n alg?s?na dair problemleri gündeme ta??mak, kli?eleri k?rmak ve çözüm yollar? üzerinde dü?ünmek için bir araya gelinen çal??tay?n aç?l???n? kad?n ve aileden sorumlu Devlet Bakan? Selma Aliye Kavaf yapacak.

Haber nesnesi ve medya çal??an? olarak kad?nlar?n istismar?n?n irdelenece?i çal??tayda çözüm aranacak konular ?öyle:

Medyada kad?na bak?? aç?s? zamanla nas?l bir de?i?im geçirdi? medya belirli bir kad?n kimli?i in?a ediyor mu? Kli?eler, önyarg?lar, tabular, TV dizilerindeki kad?n imaj?, Medyada kad?n bedeninin bir meta olarak kullan?lmas?, kad?n gazeteci aç?s?ndan meslek ?artlar?, kad?n gazetecinin medyaya katk?lar?.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri