forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

tgc_logo_buyukTürkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 2010 Y?l?  Geleneksel Türkiye Gazetecilik Ba?ar? Ödüllerini  kazananlar belirlendi.


Yönetmelik uyar?nca ödül seçici kurullar? ?u isimlerden olu?tu.

Gazetecilik: ?smail Ball?, Turhan Bozkurt,  Necdet Do?an, Sibel Güne?, Ay?e Özek Karasu ve ?brahim Y?ld?z
Radyo TV: Prof Dr. R?dvan Akar, Zafer Arapkirli, Kemal Aslan,Prof.Dr.?ükran Esen, Ali Eyübo?lu, Sibel Güne? ve Do?an ?entürk 
?nternet : Sibel Güne?, O?uz Güven, Ercüment ??leyen, Hakan Kara, Prof.Dr.Nurdo?an Rigel,Olay Tan, ve Ahmet Ye?iltepe, 

Ödüle de?er bulunan gazeteciler ve internet haber portallar? ?öyle:

GAZETEC?L?K
Haber:
Siyasal

Tekin Atay, Güngör Karaku?, Hilal Öztürk - Habertürk Gazetesi 20.02.2010 tarihinde yay?nlanan “Kay?p  Savc? Sar?kaya Çukurambar’dan Ç?kt?” ba?l?kl? haberleriyle ödüle de?er bulundu.

Cansu Çaml?bel-Hürriyet Gazetesi- 12.10.2010 tarihinde yay?nlanan “29 Ekim’de Tek Tören” ba?l?kl? haberiyle övgüye de?er görüldü.

Ekonomi:

Ali Ekber  Y?ld?r?m - Dünya Gazetesi-16-8/26-11.2010 tarihinde yay?nlanan “GDO’da Mevzuat Ba? Döndürdü” ba?l?kl? haberiyle  ödüle de?er bulundu.

Çevre, E?itim, Sa?l?k (Toplum Ödülü):

Gülden Ayd?n-Hürriyet Gazetesi–21.04.2010 tarihinde yay?nlanan “Orada Kimse Yok mu?” ba?l?kl? haberiyle ödüle de?er bulundu.

Betül Kotan Atak - Radikal Gazetesi- 21.08.2010 tarihinde yay?nlanan “KPSS’de Çifte ?aibe” ba?l?kl? haberiyle övgüye de?er görüldü.

Kültür Sanat-Magazin:

Muhittin Dan??-Radikal Gazetesi-01-02.11.2010 tarihinde yay?nlanan “Sarayda (Topkap? Saray?) Çatlak” ba?l?kl?  haberiyle ödüle de?er bulundu.

Bülent Ergün-Sabah Gazetesi-08.09.2010 tarihinde yay?nlanan “2500 Ya??ndaki Anadolu Kad?n?na Gümrük ??kencesi” ba?l?kl? haberiyle övgüye de?er görüldü.

Spor:

Celal Demirbilek- Hürriyet Gazetesi 30.07.2010 tarihinde yay?nlanan “Milli Tak?m? Unuttular” ba?l?kl? haberiyle ödüle de?er bulundu.

Yi?it Bar??-Demokrat Kocaeli Gazetesi–25.10.2010 tarihinde yay?nlanan “Curling ?ampiyonas?nda Skandal” ba?l?kl? haberiyle övgüye de?er görüldü.

Kö?e Yaz?s?:

Y?lmaz Özdil-Hürriyet Gazetesi–19.08.2010 tarihinde yay?nlanan “Soy sop” ba?l?kl? yaz?s?yla ödüle de?er bulundu.

Ara?t?rma:

Sedat Ergin-Hürriyet Gazetesi- 03-08/09-09.2010 tarihlerinde yay?nlanan “Balyoz ?ddianamesi” ba?l?kl? ara?t?rmas?yla ödüle de?er bulundu.

Burhan Ekinci-Taraf Gazetesi-20-29.08.2010 tarihinde yay?nlanan “Faili Meçhuller Meçhul Kalmas?n” ba?l?kl? ara?t?rmas?yla övgüye de?er görüldü.

Röportaj:

Nebahat Koç-Ak?am Gazetesi–15–16.07.2010 tarihinde yay?nlanan “Numan Bey Gidecek” ba?l?kl? röportaj?yla ödüle de?er bulundu.

Ahmet Uykan-Zaman Gazetesi–25.09.2010 tarihinde yay?nlanan “Prim Almasam da Olur, Bana Gümü? Madalya Yeter” ba?l?kl? röportaj?yla övgüye de?er görüldü.

Spor Kö?e Yaz?s?:

Ercan Güven-Milliyet Gazetesi- 01.09.2010 tarihinde yay?nlanan “Haysiyet Cellatl??? ve Cellat?n ?pini Yalayanlar” ba?l?kl? yaz?s?yla ödüle de?er bulundu.

Alper Kaya-Birgün Gazetesi–27.10.2010 tarihinde yay?nlanan “Sadece Bir Deli” ba?l?kl? yaz?s?yla övgüye de?er görüldü.


Sayfa Düzeni:

a)    Birinci Sayfa Düzeni:Bülent Mumay-Radikal Gazetesi–30.11.2010 tarihli sayfas?yla ödüle de?er bulundu.

b)    ?ç Sayfa Düzeni:      Fatma Bilicen-Milliyet Gazetesi 18.04.2010 tarihli 18 ve 19. sayfalar? ile ödüle de?er bulundu.
Ayça B?çakc?-Habertürk Gazetesi-03.07.2010 tarihli 10. sayfas? ile övgüye de?er görüldü.

c)     Spor Sayfas? Düzeni-Nihat U?urlu-Hürriyet Gazetesi–01.08.2010 tarihli spor sayfas?yla ödüle  de?er bulundu.
Ercan Ar?kan- Habertürk Gazetesi- 26.07.2010 tarihli  spor sayfas?yla övgüye de?er görüldü.

Karikatür: 

Zafer Temoçin-Cumhuriyet Gazetesi- 01.12.2010 tarihli “Wikileaks  Belgelerin’den  Sonra“ karikatürü ile  ödüle de?er bulundu.

Foto?raf: Bu dalda ödül verilmedi 
Erhan Y?lmaz-?HA–20.05.2010 tarihli “Ölme Mehmedim”konulu foto?raf?yla övgüye de?er görüldü.


TELEV?ZYON-RADYO

TV Haber Dal?nda

At?l Ayaz-Fox Tv’de 12-14/01.2010 tarihinde yay?nlanan “Acil Skandal”ba?l?kl? haberiyle ödüle de?er bulundu. 
Göksel Göksu- CNNTÜRK’de 06-08/12.2010 tarihinde yay?nlanan “Namlunun Ucundaki Kad?nlar”ba?l?kl?  haberiyle övgüye de?er görüldü.

TV Haber Program dal?nda
Bu dalda ödül verilmedi

TV Belgesel Dal?nda:

Zeynel Elçio?lu-TRT’de  16.02.2010 tarihinde yay?nlanan “Yöresel Müzi?in Ustalar?”ba?l?kl? belgeseliyle  ödüle de?er bulundu.

Naz?m Alpman-?z TV’de  21.06.2010 tarihinde yay?nlanan “Trakya’n?n Kara Günleri” ba?l?kl? belgeseliyle övgüye de?er görüldü.

TV Kültür –Sanat- Magazin Program? dal?nda
Bu dalda ödül ba?vurusu olmad?

TV Spor Program? Dal?nda
Bu dalda ödül verilmedi 

TV Kamera Çal??mas? Dal?nda: 

?aban Özdemir-?HA’da 20.05.2010 tarihinde yay?nlanan “Mezarl?ktaki  Son Nefes” görüntüleri ile ödüle de?er bulundu. 
Radyo  Haber Program Dal?nda:

Ender Uslu-Kanaltürk Radyo’da 06.05.2010 tarihinde yay?nlanan “?lk Anons”program?yla  ödüle de?er bulundu.


?NTERNET:

ODA TV .com ödüle de?er bulundu.

T24.com  övgüye de?er görüldü.

NEZ?H DEM?RKENT ÖZEL ÖDÜLÜ:
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu 2010 Türkiye Gazetecilik Ba?ar? Ödülleri Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün Güngör Uras’a verilmesini oybirli?i ile kararla?t?rm??t?r.
Uras, uzun y?llardan beri ekonomi ile sosyal konulardaki öngörü, öneri ve ele?tirilerini gündeme getirirken bölgeler aras?ndaki dengesizli?in giderilmesinin yan? s?ra  yerel ekonomilerin de güçlenmesi konusundaki çabalar? nedeniyle  ödüle de?er bulunmu?tur.

Ödül töreninin yeri ve zaman? daha sonra aç?klanacak.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri