forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

MOB?L?TY CHANNEL ?SM?YLE YEN? B?R KANALI KURULDU

Aktif .

TV_yemekUluslararas? bir yat?r?m grubu ile reklamc? Ömer Y?lmaz ortakl??? ile kurulan Mobility Channel test yay?n?na ba?lad?.

Yeni kurulan ?irketin yönetim kurulu ba?kan? ve genel müdürü Ömer Y?lmaz. Kanal?n genel yay?n yönetmenli?ini Emre Eren, ?ef Editörlü?ünü ise sektörun önde gelen isimlerinden Okan Altan yapacak.

Tüm konular? hareketlilik kavram?n?n etraf?nda toplanan dünyan?n ilk uluslararas? tematik kanal?, 22 Mart 2011 ak?am? Turksat 3A uydusu, frekans 12562, polarizasyon Vertical, kapsama Bat?, symbol rate 25000, FEC 5/6 üzerinden test yay?n?na ba?lad?.

Stop&Watch yani Dur ve ?zle slogan?yla yola ç?kan MC TV, ana sektör olarak otomotivi takip ederken, deniz, hava, a??r ve rayl? ta??tlarla da ilgileniyor.

Hareket etmenin özgürlük oldu?unu bilen, insano?lunu hak et ettiren ve hereketli bir ya?am tarz?n? kabul eden herkesin televizyonlardaki ilk dura?? olacak olan Mobility Channel, Almanya Frankfurt’taki merkez üssünden tüm Avrupa ve Türkiye’ye hareketlili?in keyfini ta??maya ba?l?yor.

Otomobillerin keyfi kadar otomotiv endüstrisinin iç i?leyi?ini ve haz?rlad??? ürünleri tüketicinin gözünde de?erlendiren Mobility Channel’da dört tekerlilerin yan?nda iki tekerliler de “gaz açacaklar”…

Dünyan?n dört bir taraf?ndan 100’e yak?n muhabiri, farkl? programlar?, izleyici ile ileti?im kuran bloglar? ve di?er bilgi kaynaklar?n?n yan?nda, ayr?ca hareketlilik üzerine e?lence programlar? da gösterecek olan MC TV, s?k s?k mobilite kavram?na hizmet eden uluslar aras? markalar?n yöneticileri, sanayinin içinden analistleri ve ünlü gazetecileri, izleyicileriyle bulu?turacak.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri