forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

fehmi_koru_300Cumhurba?kan? Abdullah Gül'ün kat?ld??? ve Fehmi Koru'nun organizetörlü?ünde gerçekle?en fas?l?n mart ay? bulu?mas? Sait Halim Pa?a Yal?s?'nda gerçekle?ti. Türk Sanat müzi?inin seçkin eserlerinin seslendirildi?i fas?la yo?un bir kat?l?m vard?.

 

Cumhurba?kan? Gül, Fehmi Koru taraf?ndan kap?da kar??land?.

Gül konuklar?n tek tek elini s?kt?. Fas?l sonunda ise konuklarla foto?raf çektirdi.

Geceye aralar?nda gazeteci, sanatç? ve siyasetçilerin de bulundu?u 100'den fazla davetli kat?ld?.

Fas?la Sosyal Güvenlik Müste?arl???ndan milletvekili olmak için istifa eden Muammer Güler de kat?ld?. Güler konuklara ?iir okudu.

Melihat Gülses, Adnan Çoban ve Sami Aksu ba?ta olmak üzere çok say?da sanatç? en güzel Türk Sanat Müzi?i parçalar?n? seslendirdi.

Kenan I??k ise Mevlana'dan bir ?iir okudu.

Fas?la medya dünyas?ndan ilgi büyüktü...

Mehmet Barlas, Mustafa Karaalio?lu, Eyüp Can, Ali Bayramo?lu, Salih Tuna, Fuat U?ur, Kenan I??k, Nuh Albayrak, Erhan Çelik, ?skender Pala, Erhan Köknar, O?uz Kolo?lu, Mehmet Atalay, Selahattin Sad?ko?lu, Ertu?rul Acar ve Yusuf Ziya Cömert kat?l?mc?lar aras?ndayd?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri