forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

DO?AN, M?LL?YET VE VATAN'I KARACANLAR'A SATTI!

Aktif .

aydin_dogan_gazeteleriAyd?n Do?an medyada küçülme karar? çerçevesinde, medya organlar?n? satmak için yabanc? ?irketlerle görü?üyordu. Ancak beklentilerin aksine Do?an, Milliyet ve Vatan'? yabanc?lara de?il; Karacan-Demirören ortakl???na satt?.

 

Ayd?n Do?an 1979 y?l?nda Ercüment Karacan'dan ald??? Milliyet'i, 32 y?l sonra Ercüment Karacan'?n o?ullar? Ali-Ömer Karacan ile Demirören ortakl???na satmaya karar verdi.

Ali-Ömer Karacan karde?ler, Number One grubunun sahibi. Demirören grubu da, 1979 -1980 döneminde Milliyet'e Ayd?n Do?an ile birlikte yüzde 25 ortak olmu? sonra pay?n? Do?an grubuna devretmi?ti.

Milliyet ve Vatan'?n yeni sahipleri Ali Karacan ile Ömer Karacan, Milliyet'in kurucusu Ali Naci Karacan'?n torunlar?..

DO?AN H?SSELER? YÜKSELD?..

Haberin medyaya yay?lmas?ndan sonra Borsa'da i?lem gören, Do?an Gazetecilik hisseleri yüzde 13.8, Do?an Yay?n Holding hisseleri ise yüzde 4.47 yükseldi...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri