forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

saner_ayarSon birkaç y?lda ya?anan medyadaki büyümeye Palmali Grup da kat?ld?. Palmali Grup, Show TV'den 2 ay önce ayr?lan Saner Ayar’? medya grup ba?kan? olarak transfer etti.

Azeri i?adam? Mübariz Mansimov taraf?ndan 1998 y?l?nda kurulan Palmali Grup, h?zla büyüyerek 12 y?l sonunda dünyan?n 5. büyük deniz filosuna sahip oldu. 130 tankeri olan firman?n 45.000 çal??an? ver. Dünya petrollerinin önemli bir k?sm? Palmali grup taraf?ndan ta??n?yor.

Geçti?imiz y?llarda Türk vatanda?l???na geçen Mübariz Mansimov, Maltada olan ?irket merkezini de ?stanbul’a ta??yarak, Palmali’yi, Türk firmas? yapm??t?. Medya ile de ilgilenen Palmali Grup 2006 y?l?nda radyo yay?nc?l???na ba?lad?..

Türkçe müzik yay?n? yapan Pal FM’i ve yabanc? müzik yay?n? yapan Pal Station’u kuran Palmali ?irketler Grubu, sürekli medyada yap?lacak büyük al?mlarla an?ld?.

Palmali Medya Grup Ba?kan? olarak atanan Saner Ayar, ayn? anda yönetici ortak da oldu.

Peki Palmali Grubu medyada nas?l büyüyecek ?

Saner Ayar, ilk olarak radyo grubunu güçlendirecek ve yeni radyo al?mlat? yapacak. ?kinci hedef ise yeni uydu TV kanallar? kurmak ve büyük bir ulusal kanal? sat?n almak. Saner Ayar çok iyi bildi?i TV i?inde çok iddial? ptojeler haz?rlad?. Üçüncü hedef ise internet sektöründe al?mlarla ve yeni siteler kurarak büyümek. Özellikle video a??rl?kl? sitelere a??rl?k verilecek.

Yani özetle Palmali Grub Elektronik yay?nc?l?kta büyümeyi hedefliyor.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri