forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Usame Bin Ladin

usame_binUsame Bin Ladin’in cesedine ait oldu?u iddia edilen foto?rafla, 10 y?l önce çekilen foto?raf aras?ndaki benzerlikler dikkat çekiyor... 

Pakistan televizyon kanallar?, sabaha kar?? öldürülen Usame bin Ladin'in öldürüldükten sonraki görüntüleri oldu?u iddia edilen foto?raf yay?nland?.

?nternet sitelerinde de yay?nlanan ve cesedin yüzünün k?smen parçaland??? görülen foto?raf?n gerçekli?i ku?ku uyand?rd?.

Cesede ait oldu?u iddia edilen foto?rafla, Bin Ladin’in yakla??k 10 y?l önce çekilen bir ba?ka foto?raf? aras?nda bariz benzerlikler dikkat çekiyor. 

Bin Ladin'in a??z ve yüz ifadesi her iki foto?rafta da ayn?. Foto?raflar?n aç?s? ve çözünürlü?ü de dikkat çekeci biçimde birbirlerine benziyor.  Ayr?ca 10 y?l önceki foto?raftaki beyaz sakallarla, yeni çekilen foto?raftaki beyaz sakallar da neredeyse birbirinin ayn?.

Foto?raflar? yay?nlayan bir çok ABD bas?n yay?n organ?n?n yetkililerce aranarak bu foto?raf?n sahte oldu?una dair ikaz edildi?i iddia ediliyor. Resmi olarak Bin Ladin’in cesedine ait olan görüntüler henüz yay?nlanmad?.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri