forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

twitterrLadin'in ölüm haberi Twitter tarihinde en fazla payla??lan konulardan biri oldu. Usama Bin Ladin'in öldürülmesi Twitter'da saatte 12.4 milyon kez Twittlenerek rekor k?rd?.

Twitter taraf?ndan yay?nlanan istatistiklerde Ba?kan Obama'n?n Bin Ladin'in öldürülmesi ile ilgili resmi aç?klamay? yapmaya ba?lad??? andan biti?ine kadar saniye ba??na 4 bin adet Twitt gönderildi. Obama konu?maya ba?lamadan önce 1 May?s 11.00pm (EST) kullan?c?lar saniyede 5106 mesaj göndererdi. Konu?man?n bitti?i 11.45'te gönderilen twitt say?s? 5008'e ula?t?.

10.45pm - 2.20am aras? saniyede ortalam 3 bin mesaj yazan Twitter kullan?c?lar?, 2 saat 35 dakikada 27.9 milyon kez Twitter'a mesaj yazd?.  10.45pm - 12.30am aras? Twitter kullanc?lar? ortalama saniyede 3440 adet mesaj gönderirken, saatte ula??lan mesaj say?s? 12.3 milyon oldu.

Dünya Kupas?'nda Danimarka'y? yenen Japonya'n?n maç sonucu saniyede 3283 kez Twittlenmi?ti. Amerikan futbol ligi final maç? Super Bowl'da saniyede 4 bin 64 mesaj gönderilmi?ti. Twitter'daki rekor halen Japonya'daki Yeni Y?l kutlamalar? s?ras?nda saniyede gönderilen 6939 mesajla gerçekle?ti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri