forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

FOX TV'YE 500 B?N TL'L?K REKOR PARA CEZASI...

Aktif .

ET?KETLER:Fox TvlSu GibilRTÜK

foxRTÜK, 15 ya??ndaki bir k?z çocu?unun kar??s?na 45 ya??nda e? aday? ç?karan evlilik program? nedeniyle, Fox TV'ye 500 bin lira para cezas? verdi.

RTÜK, henüz 15 ya??nda olan bir k?z çocu?unu, evlendirme program?na ç?kar?p, 45 ya??ndaki adamla bulu?turan ''Su Gibi'' adl? program nedeniyle, Fox TV'ye 500 bin lira para cezas? verilmesini kararla?t?rd?. Program, "Yay?nlar?n toplumun milli ve manevi de?erlerine ve Türk aile yap?s?na ayk?r? olmamas?" ilkesine ayk?r? bulundu.

RTÜK'e ?ikayet ya?d? Programda, 1996 do?umlu genç bir k?z çocu?unun kar??s?nda e? aday? olarak kendisinden 30 ya? büyük ve 45 ya??nda bir adam ç?kar?lmas? tepki toplad? ve RTÜK'e ?ikayet ya?d?. K?z çocu?unun babas? da, Cumhuriyet Savc?l???na suç duyurusunda bulundu. Gazeteport'un edindi?i bilgiye göre, RTÜK toplant?s?nda bu konu ele al?nd? ve para cezas?na karar verildi.

Medeni kanuna da ayk?r? RTÜK üyesi Hülya Alp ise, programda ya?ananlar?n ayn? zamanda Medeni kanuna da ayk?r? oldu?unu vurgulad? ve ''Programda hem bir çocuk istismar? örne?i sergilenmi?, hem de re?it ya?taki insanlar?n evlenebilece?i hükmünü ta??yan yasa ihlal edilmi?tir'' dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri