forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

BU DA SOSYAL MEDYA REYT?NGLER?...

Aktif .

ET?KETLER:Sosyal medya

twitterrSosyal medya ajans? The Netfork, televizyon programlar?n?n bu haftaki sosyal medya reyting sonuçlar?n? aç?klad?. Sosyal payla??m sitelerinde toplam 68.679 de?inmenin tespit edildi?i medya takibinde Survivor sosyal medyan?n gündeminden dü?meyerek bu hafta da birincili?ini korumay? ba?ard?.

Acun Il?cal?’n?n reyting hedefleri için Pascal Nouma ile Nihat Do?an aras?ndaki tart??may? ve Pascal Nouma’n?n elenmesini özellikle kurgulad??? yönünde de?inmelerin yer ald??? sosyal medyada Pascal’?n elenmesini haks?z bulanlar oldu.

Disko Kral? ve Muhabbet Kral? programlar?n?n toplam de?inmede ikinci ve üçüncülü?ü ald??? sosyal medya reyting sonuçlar?nda Muhte?em Yüzy?l’?n yay?nlanan son bölümünde mant?k hatalar? oldu?una de?inildi. Listeye dördüncü olarak giren dizinin tarihsel ak??? içinde zaman a??m? süresi çok olmad??? halde, ?ehzadelerin h?zla büyüyüp serpilmelerinin mant??a uymad??? yolunda de?inmeler oldu.

Sosyal medyan?n bu hafta toplam de?inmede be?inci s?raya yerle?tirdi?i Öyle Bir Geçer Zaman Ki de, Cemile’nin hamileli?i ?a?k?nl?k yaratt?. Ayr?ca internete kim taraf?ndan s?zd?r?ld??? belli olmayan senaryo duraklar?n?n do?ru ç?kmaya ba?lamas? izleyiciler aras?nda üzüntüyle kar??land?.

Ebru Günde? ve Kareem Abdly-Jabbar ne alaka!

Ebru Günde? ve Kareem Abdyl-Jabbar’?n bu hafta program konu?u oldu?u Beyaz Show, toplam de?inmede ilk 5’e giremedi ancak konuklar?n birbiriyle alakas?z olmas? sosyal medyada olumsuz de?inmelere neden oldu.

Ad?n? Feriha Koydum’da “tecavüz” sak?n ha!

Dizinin bu haftaki bölümünün son sahnesinin Hazal Kaya’n?n canland?rd??? Feriha karakterinin ba??na “kötü ?eyler” gelebilece?i ?üphesi ile  bitirilmesi son dönemlerde dizilerde s?kça görülen “tecavüz” olay?n? ak?llara getirdi; sosyal medya bu durumun ihtimal dahilinde olmas?n? bile ele?tirdi.

Ezel’de ölümler tepkilere ra?men devam ediyor!

Toplam de?inme s?ralamas?nda sekizinci s?rada yer alan Ezel’de sevilen karakterlerin birer birer ölmesi dizinin seyircilerinden olumsuz tepki al?yor. Geçti?imiz bölümde Tevfik karakterinin de hayat?n? kaybetmesi, sosyal medyada olumsuz kar??land?.

Leyla ile Mecnun Behzat Ç.’ye uymad?!

Bu hafta toplam de?inmede dü?ü? ya?ayarak dokuzuncu s?rada yer alan Behzat ǒnin yay?nlanan bölümünde TRT 1’deki Leyla ile Mecnun dizisiyle ortak sahnelerin yer almas? izleyiciler taraf?ndan olumsuz kar??land?. Leyla ile Mecnun dizisinin karakterlerinin oldu?u sahnelerin dizinin havas?n? bozdu?u, alakas?z durdu?u yönünde de?inmelerin yap?ld??? Behzat Ç.’nin aksine, ayn? ortak sahneler Leyla ile Mecnun dizisi izleyicilerinin be?enisini kazand?.

Papatyam ve Real Madrid-Barcolena kar??la?mas?!

Papatyam dizisinin yeni bölümünün yay?n saatinde Real Madrid – Barcelona maç?n?n yay?n?n?n çak??mas? futbol seyircilerinde tepki yaratt?. Toplam de?inmede 10’ncu s?rada yer alan Papatyam dizisi geçen haftalarda da maç saatleriyle çak??m??t?.

Fatmagül’ün yüzünün gülmesi mutluluk veriyor!

?lk ba?lad??? günden beri yüzü bir türlü gülmeyen Fatmagül’ün yüzünün gülmesi sad?k izleyicilerini mutlu ediyor. Fatmagül ve Kerim aras?ndaki yak?nla?ma da ilgiyle takip ediliyor.

Yeniler… De?inmeler…

Bu hafta ?ansl? Masa isimli yar??ma program? ve Üsküdar’a Giderken isimli dizi yay?n hayat?na ba?layan yeni yap?mlar oldu.  ?ansl? Masa isimli yar??ma sosyal medyada olumlu de?inmeler ald?. Yar??man?n “kurgu” oldu?u dü?üncesi bile olumlu görü?ü de?i?tirmedi, hatta e?lenceli bulundu. Haftalar öncesinden yay?nlanmaya ba?layan fragmanlar?yla dikkat çeken Üsküdar’a Giderken isimli dizinin çekim tekni?inin farkl?l??? ve e?lenceli olu?u sosyal medyan?n dikkatini çekerken, kast seçimi de ba?ar?l? bulundu.

Toplam de?inmede Show TV lider

Toplam de?inme oran?nda % 43 ile liste ba?? olan Show TV, pozitif de?inmede de % 51 ile birinci oldu. Toplam de?inme say?s?nda Show TV’yi s?ras? ile,  Kanal D (%38), Star TV (% 7), ATV (% 6) ve TRT (% 3) izledi.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri