forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

?stanbul Barosu ve Özye?in Üniversitesi 'Sosyal A?lar ve internet Medyas?' ba?l?kl? bir konferans düzenliyor. 27 May?s Cuma günü Özye?in Üniversitesi kampüsünde yap?lacak konferans?n program? ?öyle...?STANBUL BAROSU & ÖZYE??N ÜN?VERS?TES? HUKUK FAKÜLTES? SOSYAL A?LAR VE ?NTERNET MEDYASI
12.00-12.30 Kay?t
12.30-13.00 Aç?l?? Konu?malar?

Av. Taner Sevim (?stanbul Barosu Bili?im Hukuku Merkezi Ba?kan?)
Av. Ba?ar Yalt? (?stanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi)
Prof. Dr. Yener Ünver (Özye?in Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan?)
Prof. Dr. Erhan Erkut (Özye?in Üniversitesi Rektörü)

?LK OTURUM:

1. Konu?ma 13.00- 14.00
Ba?l?k       : Sosyal A?lar ve ?fade Özgürlü?ü?
Aç?klama: Twitter ve Facebook ileti?im anlay???m?zda neleri de?i?tirdi?

Oturum Ba?kan?           : Prof. Dr. Yener Ünver (Özye?in Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan?) ?Konu?mac?lar: Av. Fikret ?lkiz - Yavuz Semerci (Gazeteport Yönetim Kurulu Ba?kan?)
2. Konu?ma 14.15-15.15
Ba?l?k      : Sosyal A?lar ve Ki?ilik Haklar??
Aç?klama: Sosyal a?larda ya?anan hukuksal uyu?mazl?klar - hakaret, ?irket s?rlar?, sahte profiller, emniyet süreci, yarg? süreci, neler delil olabilir?

Oturum Ba?kan?: Av. Ali Osman Özdilek
Konu?mac?lar: Yard. Doç. Dr. Nilay ?enol (Özye?in Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö?retim üyesi) - Av. Gökhan Ahi (?stanbul Barosu Bili?im Hukuku Merkezi üyesi)

15.15 –15.45 Ara (Kahve /Çay)

?K?NC? OTURUM:

1. Konu?ma 15.45- 16.45
Ba?l?k: ?nternet Bas?n? ve Bas?n Özgürlü?ü?
Aç?klama: ?nternetteki gazetelerin hukuk kar??s?nda durumu nedir? Haber niteli?i nedir?

Oturum Ba?kan?: Av. Taner Sevim (?stanbul Barosu Bili?im Hukuku Merkezi Ba?kan?)
Konu?mac?lar: Sedat Ergin (Hürriyet Gazetesi yazar?) -Yard. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger (Özye?in Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö?retim Üyesi)
2. Konu?ma 17.00-18.00
Ba?l?k: ?nternet Haberleri ve Ki?ilik Haklar??
Aç?klama: 5651 say?l? yasa madde 9'a göre içerik kald?rma, arama motorlar?n?n durumu, ki?ilik haklar? m? üstün yoksa bas?n hakk? m??

Oturum Ba?kan?: Yard. Doç. Dr. Nur Kaman (Özye?in Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö?retim üyesi)
Konu?mac?lar: – Av. Sertel ??rac? (?stanbul Barosu Bili?im Hukuku Merkezi üyesi)
Yard. Doç. Dr. Mete Teveto?lu (Özye?in Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö?retim Üyesi)

YER: Özye?in Üniversitesi Hukuk Fakültesi Petroli? Konferans Salonu
Ku?bak??? Cad. No:23 34662 Altunizade/Üsküdar/?STANBUL

?LET???M: Yard.Doç.Dr. M. Volkan Dülger 533 3180168 - Av.Sertel ??rac? 532 7885118

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri