forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Pietro VicarilFox

FOX TV Türkiye Genel Müdürülü?üne Pietro Vicari atand?. News Corp.'tan yap?lan aç?klama ?öyle...

Avrupa Televizyon ?stasyonlar? Ofisi bugün Say?n Pietro Vicari'nin FOX Türkiye Genel Müdürü olarak atamas?n? duyurmu?tur.

Say?n Pietro Vicari, Ocak 2009'dan bu yana ulusal karasal yay?n a??nda COO olarak görev yapmaktad?r.

Say?n Pietro Vicari, Huzur Radyo TV Anonim ?irketi ("FOX Turkey ") ve Alliance Yap?m Ltd ?irketi kurulu?lar?nda Genel Müdür olarak görev yapacak ve bu iki ?irketin Yönetim Kurulu Ba?kan? ve Avrupa Televizyon ?stasyonlar? Ofisi ?cra Kurulu Ba?kan? Say?n Tom Mockridge'e ba?l? olarak çal??acakt?r.

Say?n Gary Davey, Almanya Sky'da Programlar Ba?kan Yard?mc?l??? görevini üstlenmek üzere Türkiye'deki yöneticilik görevinden istifa etmi? olup, Say?n Pietro Vicari, Genel Müdürlük görevini devralm??t?r.

Mr Mockridge, atama ile ilgili yorumlar?n? ?u ?ekilde ifade etmi?tir:

"FOX Türkiye Pietro Vicari'nin yönetiminde h?zl? bir büyüme ve geli?me dönemine girmi?tir. News Corporation, kanal?n programlar ve mali performans bak?m?ndan kaydetti?i ilerlemeyle gurur duymaktad?r. Say?n Vicari'nin ?irketi bu yeni heyecan verici büyüme döneminde yönetecek olmas?ndan mutluluk duymaktay?z."

Say?n Pietro Vicari ise atama ile ilgili " FOX Türkiye tak?m? kanal?m?z? hem e?lence hem haberde Türkiye'de en üst düzeyde rekabet eden kanallardan biri yapmak için çok çal??t?. Biz Türkiye pazar?na yüzde yüz inan?yoruz ve bu görevi üstlenmekten dolay? heyecanl?y?m." demi?tir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri