forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

kanal7Deniz Feneri e.V davas? soru?turmas? kapsam?nda ya?anan geli?melerle ilgili Kanal 7 Kurumsal ?leti?im'den bir aç?klama yap?ld?.

Kanal 7 Kurumsal ?leti?im Müdürlü?ünden yap?lan yaz?l? aç?klama ?öyle:

"Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan yürütülmekte olan Almanya Deniz Feneri e.v. kapsam?ndaki soru?turma nedeniyle, konuyla ilgili haberlerde ad? geçenler ifadelerine ba?vurulmak üzere Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l???na ça?r?lm??lard?r.

Kamuoyuna duyurulur."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri