forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

medya_dernegiGeçen sene Mart ay?nda kurulan Medya Derne?i'nin yönetim kurulunda yer alan Kanal 7 Genel Yay?n Yönetmeni Mustafa Çelik'in Deniz Feneri e.V. soru?turmas?ndan tutuklanmas? üzerine Medya Derne?i aç?klama yapt?...Dernek taraf?ndan yap?lan aç?klama ?öyle:

Almanya Deniz Feneri e.V Derne?i davas?n?n Türkiye soru?turmas? kapsam?nda aralar?nda derne?imiz yönetim kurulu üyesi Mustafa Çelik’in de bulundu?u baz? Kanal 7 yöneticileri tutuklanm??t?r.

Yarg?ya olan güvenimizi tekrarlayarak, sözkonusu davan?n sektörün önde gelen kurumlar?ndan birisinin mesleki faaliyetlerine zarar vermeden bir an once tamamlanmas?n?n önemini kamuoyuyla payla??r?z.

Bununla birlikte medya kurulu?lar?n?n son geli?meler kar??s?nda gösterdikleri çifte standard?n da mesle?imiz ad?na olumsuz bir geli?me olarak kaydedilmesi gerekti?ini dü?ünüyoruz.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri