forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

BASIN ?LAN KURUMU AZINLIK GAZETELER?N?N SORUNLARINA EL ATTI...

Aktif .

mehmet_atalayyBas?n ?lan Kurumu Genel Mdr Mehmet Atalay, az?nl?k gazetelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.


Bas?n ?lan Kurumu Genel Mdrl?nde dzenlenen toplant?ya Sarkis Kounyan  (Jamanak Gazetesi ?mtiyaz Sahibi), Ara Kounyan (Jamanak Gazetesi Genel Yay?n Ynetmeni), Rober Kopta? (Agos Gazetesi Genel Yay?n Ynetmeni), Rober Haddeler  (Marmara Gazetesi ?mtiyaz Sahibi), Ari Haddeler (Marmara Gazetesi Sorumlu Mdr), Mihail Vasiliadis (Apoyevmatini Gazetesi Sahibi), Minas Vasiliadis (Apoyevmatini Gazetesi Muhabiri), Andrea Rombopulos  (?ho Gazetesi  Genel Yay?n Ynetmeni) ve Ivo Molinas (?alom Gazetesi Genel Yay?n Ynetmeni) kat?ld?.Bas?na kapal? gerekle?en toplant?da gazete sahipleri ya?ad?klar? s?k?nt?lar? ve zm nerilerini dile getirdi. Bir saat sren toplant?n?n ard?ndan gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan Atalay, kurumun belli dnemlerde az?nl?k gazetelerine ilan verdi?ini syledi.  Daha sonra tirajlar?n?n kriterlere uygunluktan d?mesi dolay?s?yla ilan verilemez hale geldi?ini belirten Atalay, mevcut  tirajlar?yla onlar? nas?l destekleyebileceklerinin formln konu?tuklar?n? kaydetti. Atalay,   ''Mevzuat sorunu tiraj d?k oldu?u iin ya?an?yor san?r?m. Bu sorunun zm ne a?amada olur? Ne yap?lmas? gerekiyor?'' sorusu zerine de ''Bizim mevzuat bir tabu de?il, de?i?tirilmez bir kural de?il. Mevzuat? de?i?tirirsiniz. nemli olan onun formln bulmak. O forml de bulaca??m?z? d?nyorum. Herhangi bir sorun ya?ayaca??m?z? d?nmyorum'' dedi. 

Mehmet Atalay, 17 A?ustos'ta yap?lacak Bas?n ?lan Kurumu Genel Kurulu'nda da konuyu gndeme getireceklerini ifade ederek, ?yle devam etti:''nk bu konu zmlenmesi gereken bir konudur. Biz bu sorunlar? d?nmek zorunday?z. Herhangi bir gazetemizden farklar? yok. Trkiye'nin ok seslili?i anlam?nda bir kpr vazifesi gryorlar, kendi toplumlar?na en gzel mesajlar? veriyorlar. Diri tutmaya al???yorlar. Sorunlar?n? zmek iin, dayan??mak iin bu konuda katk? sunuyorlar. Devletimizin mesajlar?n?, milletimizin hassasiyetini belirtiyorlar. Bu lkeye, ?stanbul'a, en az bizim kadar ba?l?l?k d?ncelerinde herhangi bir sorunumuz, tereddtmz yok. Kendi aralar?nda huzurlu, mutlu olmalar? lkemizin, ?stanbul'umuzun da mutlulu?u demektir. Btn bunlar? bir arada d?nrseniz, byle bir sorun varsa bunun zmlenmesi laz?m. Bu konuda gerekli ad?mlar? ataca??z.

Bugne kadar Say?n Cumhurba?kan?m?z?n verdi?i mesajlar, Say?n Ba?bakan?m?z?n inan?lmaz abalar?, Say?n Blent Ar?n Bey'in, bas?ndan sorumlu bakan?m?z?n zellikle bu sorunun zmndeki ricalar?, talimatlar?... Bizim de mste?ar, genel mdr, ileti?im, siyasal, hukuk dekanlar?m?z, cemiyet ba?kanlar?m?z, Anadolu Ajans? ve TRT'nin genel mdrleri hep birlikte burada grev yap?yorlar. Hepsiyle beraber oturaca??z. Zaten bas?n?n ilerlemesi, Trk bas?n?n?n glenmesi, daha ba??ms?z bir medya olmas?, fikirlerini hr bir ?ekilde dile getirebilmesi iin, daha ok gazeteci yeti?tirebilmek iin elimizden geldi?i kadar aba harc?yorduk. Btn bunlar? kayna?t?rarak, gerekle?tirmek istiyoruz.''

Toplant?ya kat?lan az?nl?k gazetelerinin temsilcileri ise, az?nl?k bas?n?yla o?unluk bas?n?n?n Mehmet Atalay ba?kanl???ndaki Bas?n ?lan Kurumu ierisinde ayn? ortamda yan yana gelmeye ve fikir teatisinde bulunmaya f?rsat buldu?unu sylediler. Atalay'a byle bir toplant? dzenlendi?i iin te?ekkr ettiler.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri