forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

LONDRA MERKEZL? EUROV?ZYON HABER PORTALI YAYINA BA?LADI...

Aktif .

eurovizyon.co.uk?nternet habercili?inin giderek yayg?nla?t??? günümüzde, Londra merkezli yeni bir haber sitesi olan www.eurovizyon.co.uk da yay?n hayat?na ba?lad?.

 

Uzun y?llard?r ?ngiltere'de ya?ayan ve ayn? zamanda Dördüncü Kuvvet Medya yazarlar? aras?nda yer alan Mustafa Köker’in Yay?n Yönetmenli?inde hizmete giren www.eurovizyon.co.uk “dünyay? buradan izleyin” slogan?yla sosyal medyada yerini ald?.


Ba?lang?çta, Avrupa, Türkiye ve dünyadaki geli?melerden seçkin haberlere yer veren Eurovizyon, her biri alan?nda seçkin yazar kadrosu ile de dikkat çekiyor.

Sitenin kurucusu ve Yay?n Yönetmeni Mustafa Köker, habercili?in yan?s?ra, birikimlerini sitede yazar olarak okurlar?yla payla??rken, yine uzun y?llar Londra’da gazetecilik yapt?ktan sonra Türkiye’ye dönen, Cumhuriyet gazetesi d?? haberler servisi editörlerinden Mustafa Kemal Erdemol da sitede yaz?yor.

Star ve Star K?br?s gazetelerinin Londra Temsilcisi Mihri?ah Safa, Zaman gazetesi Londra Temsilcisi ?lhan Gökalp, Dilek Kayk?lar ve Star K?br?s gazetesi editörü Gözde Akben de sitenin gazeteci- yazarlar? aras?nda.

Sosyoloji alan?nda uzman Prof. Dr. Talip Küçükcan ile Doç. Dr. Ali Murat Yel ile, akademik ve mesleki birikimlerini Eurovizyon okurlar?yla payla??yorlar.

??adam? Cafer Mahiro?lu’nun ekonomi ve finans yorumlar?n?n yan?s?ra, Eurovizyon’un yazar kadrosunda ayr?ca Özden Bayraktar, Aygün Güne?, Nur Aky?ld?z, Burcu ?ncekara, Aynur Göky?ld?z ve Cemre Ceren Yalç?n da yer al?yor.

Sitenin editörü Mustafa Köker, Avrupa merkezli olan ancak geni? bir alan? hedefleyerek Eurovizyon ad?yla yay?n hayat?na at?lan www.eurovizyon.co.uk’in, ba??ms?z habercilik yapaca??n? belirti. Köker, sitenin, dünyan?n farkl? merkezlerinden yazan kadrosu ile önümüzdeki dönemde içeri?i ve görselli?i ile öne ç?kan bir haber portal? olmay? hedefledi?ini de  kaydetti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri