forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

??KE SORU?TURMASI GALATASARAY'A UZANDI

Aktif .

futbol_topu?ike soru?turmas?nda yeni dalga Galatasaray'a uzand?. Florya Tesisleri'nde ve Seyrantepe'deki yönetim kat?nda ve yönetici Bülent Tulun'un evi aran?yor.

Galatasaray Kulübü'nden soru?turmaya ili?kin bir aç?klama yap?ld?.
Aç?klamada ?öyle denildi: "Yürütülen bir soru?turma kapsam?nda Say?n Bülent Tulun'un tan?kl???na ihtiyaç duyulmu?tur. Gerek Say?n Bülent Tulun, gerekse Galatasaray Spor Kulübü, Emniyet ve Savc?l??a her türlü yard?m? yapmaktad?rlar.

Bu ba?lamda Say?n Bülent Tulun, Florya tesislerinde emniyet mensuplar?yla biraraya gelmi?tir."

AYDINLAR 'ADI GEÇMEYEN VAR' DEM??T?

Federasyon Ba?kan? Mehmet Ali Ayd?nlar, daha önce yapt??? aç?klamada soru?turmada ad? geçmeyen bir tak?m?n da oldu?unu söylemi?ti.

31 K??? TUTUKLANDI

?ike soru?turmas?nda ?u ana kadar Fenerbahçe Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m'?n da aralar?nda oldu?u 31 ki?i tutukland?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri