forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

fehmi_koru_haberturkStar'a geçen Fehmi Koru, Ertu?rul Özkök'le birlikte program yapaca?? ?eklindeki iddialara bak?n ne diyor?

Habertürk TV'de Ece Üner'in sorular?n? yan?tlayan Koru, Zaman gazetesini neden b?rakt??? yönündeki soruya: '' Zaman gazetesinde ben 1 milyon ki?iye sesimi duyurmak için bir geçi? yapt?m. Seçim öncesinde bo? oturmak yerine en önemli alternatif Zaman'd?. Zaman'da çok yazar var. Ben iki sütun dolduruyorum. Oras? bir sütun verebildi. Daha hareketli bir ortamda olmay? arzu ediyordum. Sevgili Ekrem Dumanl? ve Mustafa Karaalio?lu bir dizi tedbir ald?'' ?eklinde kar??l?k verdi.


ÖZKÖK ?LE PROGRAM YAPACAK MI?

Geçti?imiz günlerde Ayd?n Do?an ile bir araya gelen Koru, bu görü?me sonras? Hürriyet gazetesi yazar? Ertu?rul Özkök ile program yapaca?? yönündeki iddilara da yan?t verdi.

Koru, Ayd?n Do?an ile yapt??? görü?meyi ?u sözlerle anlatt?: '' Ayd?n Bey ile konu?tuk. Bu fikir de konu?uldu. Masadaki bir ba?ka ortak dostumuz önerdi bunu. Ayd?n Bey'in de ho?una gitti. Zaten çok daha önce Balçiçek ?lter de teklif etmi?ti bunu. Galiba Ertu?rul Özkök kabul etmemi?, o yüzden olmam??t?. Ertu?rul Özkök belli fikirleri gayet iyi savunuyor. Ben de bazen cevaben yaz?yorum. Gazete sayfalar?nda tart???yoruz. Sözlü olarak yaparsak herkes daha rahat takip eder. Ama tabi Ertu?rul Özkök'ün tercihi.''

Do?an grubuna geçir geçmeyece?i yönündeki bri soruya da esprili bir cevap veren Koru, 80 ya??na geldi?inde Do?an grubunda yazabilece?ini belirtti.

video


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri