forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

YED? GAZETEC? UMRE'DE...

Aktif .

gazeteciler_umreSamanyolu TV’de ekrana gelen Mukaddes Yolculuk program?nda, yedi gazetecinin Umre'de ya?ad??? ilginç anlar çarp?c? görüntülerle ekrana geliyor.

Her gün farkl? bir mekan? ziyaret eden Mehmet Altan, ?skender Pala, Hüseyin Gülerce, Ahmet Ta?getiren, Harun Tokak, Avni Özgürel ve Faruk Mercan, gittikleri yerlerde duygusal anlar ya??yor. 

Gazetecilerin Safa ile Merve tepeleri aras?nda yapt?klar? “Say” yürüyü?ü görüntüleri, Nur Da?? yolculu?u s?ras?nda ya?anan ilginç anlar, Hudeybiye Bar?? Antla?mas?’n?n imzaland??? ve Peygamber efendimizin parmaklar?n?n aras?ndan su ak?tt???, 1400 ki?inin de kana kana içti?i mucizenin gerçekle?ti?i Hudeybiye’den görüntüler, 10 ki?ilik bir Müslüman ö?retici grubunun mü?rikler taraf?ndan hile ile pusuya dü?ülerek ?ehit edildikleri Raci’deki anlar?, Adem aleyhisselam ile Havva validemizin Cennet’ten ayr?l?p yeryüzüne indirildikten sonra bulu?tu?u Arafat’? ziyaretleri Samanyolu TV’de ekrana ta??n?yor.

Çekim boyunca ya?anan birbirinden ilginç anlar, kutsal topraklardan kameraya yans?yan muhte?em görüntüler Ramazan ay? boyunca Samanyolu ekranlar?nda olmaya devam ediyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri