forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

umit_zileli_kanalturkGeçen hafta Per?embe günü Kanaltürk'te yay?nlanan Ters Cephe Program?nda Ümit Zileli Mehmet Baransu hakk?nda a?za al?nmayacak haraketlerde bulunmu?tu.


Enver Aysever, Rasim Ozan Kütahyal?, Salih Tuna ve Ümit Zileli’nin tart??mac? olarak yer ald??? Ters Cephe program?nda geçti?imiz hafta Mehmet Baransu telefonla yay?na ba?lanm?? ve Ümit Zilele'yle kar??l?kl? tart??maya girmi?ti.

Ümit Zileli, Baransu’ya "?erefsiz, alçak, utanmaz adam, yalaka, sahtekar... " gibi a??r sözler söylemi?ti.

Medyaradar.com'un haberine göre, Kanaltürk Ümit Zileli'yi programdan ç?karmak istedi. Kanaltürk’ün bu karar? üzerine Rasim Ozan Kütahyal? ve Salih Tuna harekete geçti. Yönetime, "Zileli programa ç?kmazsa biz de ç?kmay?z" ?ekline nota veren Tuna ve Kütahyal?’n?n bu tavr? Kanaltürk’ü daha radikal bir karar almaya zorlad?. Ve Ters Cephe program? yay?ndan kald?r?ld?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri