forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

babiali_senligiTürkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin geleneksel hale getirdi?i 4. Bab?ali Günleri, 100’ü a?k?n gazete, televizyon, dergi, radyo yay?nevi ve internet sitelerinin kat?l?m?yla ba?l?yor.

13 Eylül Sal? ak?am saat 18.45’de Kabata? ?skelesi’nden kalkacak olan Tur gemileriyle bir Bo?az Gezisi ve kokteyl düzenlendi. 500 gazetecinin kat?laca?? Bo?az Gezisi, gemide kokteyl, Sar?yer r?ht?m?nda ikramla sürecek.

4. Bab?ali Günleri’nin resmi aç?l?? töreni 14 Eylül Çar?amba günü Sultanahmet Park?’ndaki amfi tiyatro’da, yap?lacak. Aç?l??ta, TGC Ba?kan? Orhan Erinç, ?stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, ?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba?, Fatih Belediye Ba?kan? Mustafa Demir ve ?stanbul Ticaret Odas? Ba?kan? Murat Yalç?nta? birer konu?ma yapacak. Konu?malar?n ard?ndan TGC Bas?n Müzesi’nde ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi’nin deste?iyle kokteyl-prolonge verilecek. 

AÇILI? KONSER?

?stanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvar? Türk Sanat Müzi?i Korosu Bab?âli Günleri kapsam?nda 30 dakikal?k bir konser verecek. Konserde ?stanbul ?ark?lar?ndan seçme örnekler yer alacak.

MEDYANIN GÜNCEL SORUNLARI ELE ALINACAK

14 Eylül’de  TGC 4. Bab?âli Günleri kapsam?nda gündüz program?nda, 14.00-16.00 saatleri aras?nda TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda “Medyan?n Güncel Sorunlar?” adl? panel düzenlenecek.

Panelin moderatörlü?ünü TGC Ba?kan? Orhan Erinç yapacak. Panelin konu?mac?lar? Posta Gazetesi Yazar? Dr. Yazgülü Aldo?an, Milliyet Gazetesi D?? Politika Yazar? Kadri Gürsel ve Maltepe Üniversitesi Ö?retim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Atilla Özsever olacak.

YAZAR VE Ç?ZERLERLE TADIMLIK SOHBETLER

Ayn? gün Sultanahmet Park? Amfi Tiyatro’da “Yazar ve Çizerlerle Tad?ml?k Sohbetler” adl? programlar yap?lacak. Saat 16.00’daki program?n moderatörlü?ünü ?MÇ TV’den Naz?m Alpman yapacak, konu?mac? da Milliyet Gazetesi yazar? Nail Güreli olacak. Saat 17.00’deki program?n moderatörlü?ünü Hürriyet Gazetesi Kültür Sanat Yönetmeni ?hsan Y?lmaz yaparken, konu?mac? Hürriyet Gazetesi Yazar? Do?an H?zlan olacak.

KÜLTÜR SANAT VE MEDYA PANEL?

4. Bab?âli Günleri 15 Eylül Per?embe günü program? Sultanahmet Park? amfi tiyatro’da devam edecek. Saat 14.00-16.00 aras?nda “Kültür Sanat ve Medya” adl? panel düzenlenecek.

TGC Ba?kan Vekili Turgay Olcayto’nun moderatörlü?ünü yapaca?? panelde Radikal Gazetesi Yan Yay?nlar Yönetmeni Cem Erciyes, Türkiye Yazarlar Sendikas? önceki Ba?kan? Enver Ercan ve Türkiye Yay?nc?lar Birli?i Ba?kan? Metin Celal Zeynio?lu konu?acak.

Saat 16.00’daki “Yazar ve Çizerlerle Tad?ml?k Sohbetler” program?n?n moderatörlü?ünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi Recep Ya?ar yaparken konu?mac?s? TGC Ba?kan? Orhan Erinç olacak.

Saat 17.00’de de gazeteci-yazar Adnan Özyalç?ner “Yazar ve Çizerlerle Tad?ml?k Sohbetler” program? kapsam?nda bir konu?ma yapacak. 

4. Bab?âli Günleri’nin 15 Eylül Per?embe günkü program? saat 17.30’daki “Zonguldakl? Madenciler Mim Gösterisi” ile sona erecek.

SPOR BASINI NEREYE G?D?YOR PANEL?

4. Bab?âli Günleri 16 Eylül Cuma günü “Spor Bas?n? Nereye Gidiyor?” paneliyle devam edecek. Sultanahmet Park? amfi tiyatro’da 14.00 ile 16.00 saatleri aras?nda düzenlenecek olan panelde Milliyet Gazetesi Spor Yazar? Attila Gökçe, Radikal Gazetesi Spor Müdürü U?ur Vardan, Radikal Gazetesi Spor Yazar? Banu Yelkovan birer konu?ma yapacak. Panelin moderatörü Radikal Gazetesi Spor Yazar? Ba??? Erten olacak.

Ayn? gün “Yazar ve Çizerlerle Tad?ml?k Sohbetler” programlar? da devam edecek. Saat 16.00’da Cumhuriyet Gazetesi karikatüristi Semih Poroy bir konu?ma yapacak, program?n moderatörlü?ünü karikatürist Akda? Saydut üstlenecek.

Saat 17.00’deki Yazar ve Çizerlerle Tad?ml?k Sohbetler program?n?n moderatörü TGC Genel Sekreter Yard?mc?s? Ahmet Özdemir olacak, Zaman Gazetesi yazar? Be?ir Ayvazo?lu ise bir konu?ma yapacak.

GENÇLER?N GÖZÜNDEN MEDYA PANEL?

4. Bab?âli Günleri 17 Eylül Cumartesi günü “Gençlerin Gözünden Medya” paneliyle sürecek.  14.00 ile 16.00 saatleri aras?nda düzenlenecek panelin moderatörlü?ünü TV 8’den Gökmen Karada? yapacak.

Konu?mac?lar aras?nda ?stanbul Ayd?n Üniversitesi ?leti?im Fakültesi’nden Meliha Rüya Meriçboyu, Gökhan Balkan, ?stanbul Arel Üniversitesi ?leti?im Fakültesi’nden Hatice Tunç, Eser Gedik, Galatasaray Üniversitesi ?leti?im Fakültesi’nden Cansu Güne? ?erefo?lu, ?stanbul Üniversitesi ?leti?im Fakültesi’nden Elif Akkan, Savash Porgham Rezaeieh ve ?stanbul ?ehir Üniversitesi ?leti?im Fakültesi’nden Ömer Faruk Y?lmaz, Ömür Türkay bulunuyor.

“Yazar ve Çizerlerle Tad?ml?k Sohbetler” adl? program 17 Eylül’de de sürecek. TGC Genel Sekreteri Sibel Güne?’in moderatörlü?ünü yapaca?? 16.00’daki program?n konu?mac?s? Radikal Gazetesi yazar? Altan Öymen olacak.

17.00’deki program?n moderatörü Marmara Üniversitesi ?leti?im Fakültesi’nden Prof. Dr. Nurçay Türko?lu. Gazeteci-Yazar H?fz? Topuz program?n konu?mac?s? olacak.

Saat 19.30’da ise Milliyet Gazetesi’nden Ercan Arslan “Foto?rafç?n?n Gözüyle Haber” konusunda bir sunum yapacak.

“Yazar ve Çizerlerle Tad?ml?k Sohbetler” adl? program 18 Eylül Pazar günü de sürecek. TGC Ba?kan Vekili Turgay Olcayto’nun moderatörlü?ünü yapaca?? 16.00’daki program?n konu?mac?s? Gazeteci-Yazar Oktay Verel olacak.

DÜZENLENEN SERG?LER

4. Bab?ali Günleri kapsam?nda Ayd?n Do?an Vakf?’n?n Dünya Bar??? ?çin Karikatür Sergisi düzenlenecek. Sergide 55 karikatür yer alacak.

?ETT’nin Ula??m Sergisi de 4. Bab?ali Günleri kapsam?nda  TGC Bas?n Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

Bab?âli Günleri 18 Eylül Pazar günü sona ererken, saat 11.00’de konuklar, Klasik Otomobilciler Derne?i’nin otomobil sergisi ile “Klasik Otomobil Güzellik Yar??mas?”n? izleme f?rsat? bulacak. 

KAPANI? TÖREN?

4. Bab?âli Günleri’nin kapan?? konu?malar?n? TGC Ba?kan? Orhan Erinç, ?stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, ?BB Ba?kan? Kadir Topba?, Fatih Belediye Ba?kan? Mustafa Demir yapacak. Tören TGC Bas?n Müzesi’nde verilecek yemekle sona erecek.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri