forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

SAMANYOLU VAN'A 5 SAATTE 65 M?LYON TL YARDIM TOPLADI...

Aktif .

stv_vanSamanyolu Yay?n Grubu, Kimse Yok Mu Derne?i ve TUSKON, deprem felaketinin meydana geldi?i Van için yard?ma kampanyas? düzenledi. Kampanya çerçevesinde 5 saat içerisinde 65 milyon lira topland?.

'Karde?lik Zaman?' ismiyle yay?nlanan programa kat?lmak için bir çok ünlü isim Samanyolu Televizyonu'na ko?tu. Ünlü isimler, yard?m için vatanda?lara ça?r?da bulundu. Kampanya çerçevesinde 5 saat içerisinde 65 milyon lira topland?.

Depremle sars?lan ve insanl?k dram?n?n ya?and??? Van için devletin yan?s?ra yard?m kurulu?lar? da seferber oldu. Türkiye'nin dört bir yan?ndan bölgeye yard?m gitmeye devam ediyor. Samanyolu Yay?n Grubu ile Kimse Yok Mu Derne?i de depremzedeler için 'Karde?lik Zaman?' slogan?yla kampanya ba?latt?. Sanat, spor , siyaset ve medya dünyas?ndan ünlü isimler, canl? yay?nlanan 'Karde?lik Zaman?' program?nda depremzedeler için yard?m toplad?.

SANAT, SPOR, S?YASET VE MEDYA DÜNYASI KAMPANYA ?Ç?N SEFERBER OLDU

Sanat, spor, siyaset ve medya dünyas?ndan bir çok ünlü isim televizyondan canl? yay?nlanan 'Karde?lik Zaman?' program?na kat?lmak için Samanyolu Televizyonu'na ak?n etti. Van'da ya?anan deprem felaketi kar??s?nda duyars?z kal?namayaca??n? vurgulayan ünlüler, herkesi kampanyaya kat?lmaya davet etti. AK Parti ?stanbul Milletvekili Hakan ?ükür de kampanyaya kat?lan isimlerden biri oldu. Kampanyaya destek veren ünlü isimlere Kimse Yok Mu Derne?i taraf?ndan program ç?k???nda plaket verildi.

5 SAATTE 65 M?LYON TL TOPLANDI

Canl? yay?nlanan ve saat 22.30'da ba?layan 'Karde?lik Zaman?' program?na yard?mseverlerin ilgisi de büyük oldu. Kampanyada 4 saat içerisinde yakla??k 63 milyon lira yard?m topland?. Saat 02.30 itibariyle canl? yay?nlanan yard?m program? devam ediyor. Ayr?ca bütün GSM operatörlerinden 'VAN' yaz?p 5777 mesaj göndererek 5 TL yard?mda bulunulabiliyor.

EN YÜKSEK BA?I? YAPANLAR... 

TUSKON Ba?kan? R?zanur Meral Cengiz ?n?aat'?n 500 bin TL ba???lad???n? aç?klad?.

F?-YAPI Yönetim Kurulu Ba?kan? Fikret ?nan, 500 daireyi yetkililerin gösterece?i yere yap?p ihtiyaç sahimlerine teslim edece?ini aç?klad?.

Hedef Alliance Holding Yönetim Kurulu Ba?kan? Ethem Sancak 1 Milyon TL ba???ta bulundu.
DO?U? GRUBU 2.5 Milyon TL ba???ta bulundu.
AYDINLI GRUP 300 bin TL ba???ta bulundu.
Mustafa ?ahin 3 Milyon TL ba???ta bulundu.
Serdar ?nan 5 Milyon TL ba???ta bulundu.
Kütahya ?eker Fabrikas? 200 bin TL ba???ta bulundu.
??HAD 50 bin TL ba???ta bulundu.
MOSDER 50 bin TL ba???ta bulundu.
Mehmet Demir 25 bin TL ba???ta bulundu.
Nurettin Ero?lu 300 bin TL ba???ta bulundu.
Azerbaycanl? i?adam? Abdulbari Güzel 500 bin Dolar ba???ta bulundu.
Avrupa Türk ??adamlar? Derne?i ad?na Adem Kumcu 500 bin TL yard?mda bulundu.
Emre Y?lmaz 1 Milyon TL ba???ta bulundu.
Yusuf Ekmen 200 bin TL Ba???ta Bulundu.

Siz de ba???ta bulunabilirsiniz.
Bütün operatörlerden 'VAN' yaz?p 5777'ye göndererek 5 TL ba???ta bulunabilirsiniz...


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri