forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

ibrahim sahin_260

TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin, reyting ölçüm ?irketleri ve baz? yap?m firmalar?na yap?lan operasyonun kendisini hakl? ç?kard???n? söyledi.

?ahin, “Biz bugün hukukun i?letti?i mekanizmay? 3 y?l önce söylemi?tik. Tarih gösterdi ki bizim 3 y?l önce söyledi?imiz tüm iddialar tek tek gerçekle?ti” dedi.

?stanbul'da Organize Suçlarla Mücadele ?ube Müdürlü?ü taraf?ndan yürütülen bir soru?turma kapsam?nda reyting ölçüm ?irketleri ile baz? yap?m firmalar?nda gerçekle?tirilen aramalar sürüyor. ?u ana kadar 3 ki?inin gözalt?na al?nd??? operasyonun haks?z kazanç elde edilmesi ve reyting ölçümünde kullan?lan deneklere ili?kin bilgilerin s?zd?r?lmas? konusuyla ilgili oldu?u ö?renildi.

Konuya ili?kin Cihan Haber Ajans?'na aç?klama yapan TRT Genel Müdürü ?ahin, ?3 y?l öncesinin gazete sayfalar?na bak?n, bize inanmayanlar, abartt???m?z? dü?ünenler, hatta dalga geçenler oldu. Ama gel gör ki tüm gerçekler ortada. Bizim iddiam?z Türkiye?deki ölçüm sisteminin yanl?? oldu?uydu. Bu yanl??l??? Rekabet Kurulu’ndan sonra savc?l?k mahkeme ve polis de kabul etti. Israrla Türkiye?deki TV ölçüm sistemini savunanlar ve bize kar?? ç?kanlar acaba bugün ne dü?ünüyorlar. Kamuoyundan özür dileyecekler mi”? ifadelerini kulland?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri