forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Televizyon ?zleme Ara?t?rma Komitesi (T?AK) AGB'yle olan reyting ölçüm anla?mas?n? reyting soru?turmas? nedeniyle iptal etti.

T?AK reyting ölçümü konusunda yoluna TNS ile devam edecek. Ancak sistem henüz haz?r olmad??? için en az bir ay reyting ölçümü yap?lmayacak.


T?AK A.?.’den Duyuru

Son zamanlarda kamuoyu gündemine gelen TV ölçüm sistemindeki deneklerin de?ifre oldu?u ve manipülasyon yap?ld??? iddialar? savc?l?k karar?yla ara?t?r?lma konusu olmu?, panelde aktif bulunan 2224 haneden halen 1110 tanesinin adres bilgilerinin s?zd??? tespit edildi?i bilgisi T?AK A.?.’ye ula?m??t?r.

Bu çerçevede:

1-Reklam pastas?n?n da??t?lmas?na esas te?kil eden ve NAM A.?. (AGB) taraf?ndan yürütülen bu ölçüm sisteminin güvenirli?i ortadan kalkm??t?r. T?AK A.?. Yönetim Kurulu, NAM A.?. (AGB) taraf?ndan yürütülen ve manipüle edildi?i iddia edilen ölçüm sisteminin 20 Aral?k 2011 tarihi (bugün) itibariyle durdurulmas? karar? alm??t?r.

2-Yeni dönemde TV ?zleme ölçümü için sözle?me imzalanm?? bulunan TNS Piyasa Ara?t?rma ve Dan??manl?k Ticaret A.?. ile bu süreçten etkilenmeden çal??malar?n yürütülmesine oy birli?iyle karar verilmi?tir.

Dr.Hidayet KARACA
Yönetim Kurulu Ba?kan?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri