forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

mehmet_baransu_300Taraf Gazetesi Yazar? Mehmet Baransu'nun 'takip edildi?i' ihbar? üzerine harekete geçen polis, M?T mensubu oldu?u öne sürülen biri kad?n 2 ki?iyi gözalt?na ald?.

 

?üpheliler Bahçelievler Polis Karakolu'na götürüldü. ?ddiaya göre Bak?rköy ?ncirli'de bulunan Ömür Plaza'da kahve içen Baransu, biri kad?n iki ki?iden ?üphelendi. Beraberinde bulunan korumas?n?n cep telefonundan 155 Polis ?mdat Hatt?'n? arayarak takip edildi?ini söyledi. Bunun üzerine söz konusu adrese çok say?da polis ekibi sevk edildi. Restoranda gözalt?na al?nan ikili, Bahçelievler Asyayi? Büro'ya götürüldü. Baransu da ifade vermek üzere emniyete geldi.

Kad?n?n T.T. erke?in ise M.U.G oldu?u ö?renilirken Baransu, ifade verme i?lemi s?ras?nda M?T bölge ba?kan?n?n da emniyete geldi?ini kendisiyle görü?mek istedi?ini ancak kabul etmedi?ini söyledi.

Baransu, emniyetten ç?k??ta yapt??? aç?klamada kendisini takip etti?i ikiliden erkek olan? daha önce de gördü?ünü anlatarak, "M?T, ba?ka bir nedenle iki mensubunun bulundu?um yerde oldu?unu söyledi. Ancak ben erkek olan ki?iyi daha önce de görmü?tüm. Sa? aya??n?n üzerinde dinleme cihaz?, dinleme dü?meleri, depolama cihaz? bulundu" dedi. Baransu, "Bir doblo araçla geldiler. Beni dinledikleyerek takip ettiklerini fark ettim. Kendi telefonumdan dinlendi?im için beraberimdeki korumam?n telefonundan polisi arad?m. Hemen ekipler geldi.?ikayetçiyim. Sonuna kadar gidece?im. Muhtemelen Uludere olay?ndan sonra beni takibe ald?lar" diye konu?tu.

TW?TTER'DAN DUYURDU

Baransu, ya?an?lanlar? sosyal payla??m sitesi twitter'daki hesab?ndan saat 16.40'da ?öyle duyurdu: "M?T pe?ime adam takm??. ?üphelendi?im iki ki?i bugün yine takipteydi. Polisi arad?m. Yakaland?lar ifade ve suç duyurusunda bulunuyorum. Her iki isimin de M?T'ten oldu?u kesinle?ti. Bir bayan bir erkek. M?T'çilerin üzerinden dinleme cihaz? da ç?kt?. Halen karakolday?m ayr?nt?lar? yazaca??n yar?n gazeteye. Mit'çilerin üzerinden ç?kanlar? duyunca ?ok olacaks?n?z. ?zleme dinleme aletleri küçücük ?eyler..."

Baransu ayr?ca "M?t daire baskan? karakola yan?nda biriyle geldi. Benimle görü?mek istediler. Reddettim", "Mit'cilerin üzerlerinden ç?kanlar? duyunca ?ok olacaks?n?z. ?zleme dinleme aletleri. Küçücük seyler", "M?T'cilerin üzerinden dinleme cihaz? da ç?kt?. Halen karakoldayim. Ayr?nt?lar? yazaca??n yar?n gazeteye" ve "Her iki ismin de mitten oldu?u kesinle?ti. Bir bayan bir erkek twitlerini de yazd?.


(Habertürk)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri