forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

medya_dernegi_logoMedya Derne?i ve ?stanbul ?ehir Üniversitesi ?leti?im Fakültesi i?birli?i ile gerçekle?tirilen Medya Okulu’na ba?vurular ba?lad?.

Bu y?l ikincisi düzenlenecek olan Medya Okulu'nda farkl? alanlarda uzmanla?m?? gazeteciler ders verecek. Medya Okulu’na son ba?vuru tarihi 19 Mart.

Medya Derne?i ve ?stanbul ?ehir Üniversitesi ?leti?im Fakültesi i?birli?i ile ilki geçti?imiz y?l düzenlenen Medya Okulu kap?lar?n? ikinci kez açmaya haz?rlan?yor.  Toplam 7 hafta sürecek Medya Okulu E?itim Program?’na medyay? profesyonel olarak tan?mak ve sektörde kendini geli?tirmek isteyenler kat?labilecek.

Bu y?l uygulamal? olarak gerçekle?tirilecek ve kat?l?mc?lar?n gruplar halinde haber dosyas? haz?rlayaca?? program 31 Mart’ta ba?layacak. 12 May?s’a kadar sürecek olan Medya Okulu E?itim Program?, her cumartesi ?stanbul ?ehir Üniversitesi’nin Altunizade Yerle?kesi’nde 12:00 ile 16:00 saatleri aras?nda gerçekle?tirilecek. Programa son ba?vuru tarihi 19 Mart.

Alan?nda uzman isimler ders verecek

Farkl? medya kurulu?lar?nda deneyim kazanm?? gazeteciler ve medya yöneticilerinin e?itmenli?inde gerçekle?ecek olan Medya Okulu, internet ve yeni teknolojilerle degi?en medyan?n daha iyi anla??lmas?n? hedefliyor. Dekatlon Buzz’?n sosyal medya sponsorlu?u ve e-Fabrika’n?n web teknik deste?i ile gerçekle?tirilecek olan bu y?lki uygulamal? Medya Okulu’nda i?lenecek konular ve ders verecek isimler ?öyle:

Gazetecili?e Giri? – Hasan Bülent Kahraman (Sabah)

Haber Yazma Teknikleri - Eyüp Can (Radikal)

Söyle?i / Röportaj Teknikleri - ?irin Sever (Sabah)

Ajans, Son Dakika ve ?nternet Habercili?i - Serkan Kalemciler (Ensonhaber.com)

Tematik Radyoculuk - Murat Erdin (eski radyo programc?s?, Bugün TV)

Gazete Yöneticili?i - Ergun Babahan (Star)

TV Programc?l??? - Akif Beki (TV 24)

Felaket Zaman?nda Gazetecilik - Erhan Sevenler (Anadolu Ajans?)

Ankara Gazetecili?i - Metehan Demir (Hürriyet)

D?? Haberler - Ak?n Emre Karagülle (Samanyolu)

Ekonomi Habercili?i - Cemil Ertem (Star)

Yaz? ??leri - Betül Kabahasano?lu (Posta)

Adliye Muhabirli?i - Önder Deligöz (Yeni ?afak)

Spor Muhabirli?i- Sava? Çorlu (Fotomaç)

Magazin Muhabirli?i - Bilal Özcan (Bugün)

Ara?t?rmac? - Soru?turmac? Gazetecilik - Adem Yavuz Arslan (Bugün)

Gazeteciler için Sosyal Medya Araçlar? - Samet Ensar Sar? ve Vadi Efe (Dekatlon Buzz)

Yurtta? Gazetecili?i - Erkan Saka (erkansaka.net) / H?d?r Gevi? (A Haber)

Gazeteciler için Mobil Teknolojiler - Deniz Ergürel (Medya Derne?i)

Görüntü ve Kamera Teknikleri - Murat Azkeskin (Cihan Haber Ajans?)

Sayfa Tasar?m? - Levent Güne? (Star)

Dergicilik - Okan Can Yant?r (Esquire) ve Özlem Kotan (Cosmopolitan)

Foto?raf - Selahattin Sevi (Zaman) ve Ercan Arslan (Milliyet)

Sektöre kalifiye eleman kazand?racak

Medyadaki de?i?imi anlamak, habercili?in temellerini kavramak, gazete, TV, radyo ve internet yay?nc?l???n?n i?leyi?ini  ö?renmek, yeni medya araçlar?n? tan?mak isteyenlerin ba?vurabilece?i programa eksiksiz kat?lanlara sertifika verilecek. Medya sektörüne kalifiye eleman kazand?rmay? da hedefleyen bu programa ba?vurmak isteyenlerin bir özgeçmi? ve neden bu programa kat?lmak istediklerine dair bir 200 kelimelik yaz? ile ön kay?t yapt?rmalar? gerekiyor.

7 Haftal?k Kurs Ücreti: 300 TL

Son Ba?vuru Tarihi: 19 Mart 2012 pazartesi, saat 17:00

Önkay?t için:

Neden bu programa kat?lmak istedi?inize dair en az yar?m, en fazla bir sayfal?k bir ön yaz? ve CV’nizi,medyaokulu@medyadernegi.org adresine göndermeniz gerekiyor.

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri