forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

tgclogoTürkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 2011 Y?l? Geleneksel Türkiye Gazetecilik Ba?ar? Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. 

 

SEÇ?C? KURUL

Gazetecilik: ?smail Ball?, Turhan Bozkurt, Necdet Do?an, Sevim Ertemur, Ay?e Özek Karasu, Vahap Munyar ve Mustafa Mutlu

Radyo TV: Zafer Arapkirli, Engin Ba?ç?, Prof. Dr. ?ükran Esen, Sibel Güne?, Nurettin Soydan, Do?an ?entürk ve Sevinç Ye?ilta?

?nternet: Ercüment ??leyen, Hakan Kara, Erol Öndero?lu, Prof. Dr. Nurdo?an Rigel, Olay Tan, Recep Ya?ar ve Ahmet Ye?iltepe

ÖDÜLLER:

GAZETEC?L?K

Haber:

Siyasal

Kemal Gökta? – Vatan Gazetesi - 9-16/12/2011 tarihinde yay?nlanan “Karakolda Kad?na Dayak” ba?l?kl? haberleriyle ödüle de?er bulundu.

Ekonomi

Ahmet Can ?it - Radikal Gazetesi - 26.08.2011 tarihinde yay?nlanan “Herkesin Telefon Bilgileri ?nternetten Sat?l?yor” ba?l?kl? haberiyle  ödüle de?er bulundu.

Çevre, E?itim, Sa?l?k (Toplum Ödülü)

Cemal Do?an - Habertürk Gazetesi – 24.12.2010 tarihinde yay?nlanan “Koca Daya??” ba?l?kl? haberiyle ödüle de?er bulundu.

?lker Akgüngör – Vatan  Gazetesi - 18.11.2011 tarihinde yay?nlanan“Güvercinli?e Yeni Kafes” ba?l?kl? haberiyle övgüye de?er görüldü.

Sibel Kahraman-Gökhan Karaka? - Milliyet Gazetesi - 28-29/03/2011tarihinde yay?nlanan “Tesadüfün Böylesi” ba?l?kl? haberiyle övgüye de?er görüldü.

Nurettin Kurt - Hürriyet Gazetesi- 14.12.2011 tarihinde yay?nlanan“Böbre?imi Geri Ver” ba?l?kl? haberiyle övgüye de?er görüldü.

Kültür Sanat-Magazin

Eyüp Kelebek-Do?an Haber Ajans?-03.08.2011 tarihinde yay?nlanan “Bu Mutfak Dünya Tarihine Geçer” ba?l?kl?  haberiyle ödüle de?er bulundu.

K?vanç El - Vatan Gazetesi-01.11.2011 tarihinde yay?nlanan “Tosun Pa?a’n?n 4 Dakikas? Kesildi ” ba?l?kl? haberiyle övgüye de?er görüldü.

Spor

Engin Belli- Nihat Uluda? - Habertürk Gazetesi 07.07.2011 tarihinde yay?nlanan “Nereden nereye” ba?l?kl? haberiyle ödüle de?er bulundu.

Mehmet Arslan - Hürriyet Gazetesi – 14.09.2011 tarihinde yay?nlanan“28 Milyon Tl.yi 68 Ki?i Payla?t?” ba?l?kl? haberiyle övgüye de?er görüldü.

Kö?e Yaz?s?:

Özgür Mumcu - Radikal Gazetesi – 02.06.2011 tarihinde yay?nlanan“Hopa ve E?kiyalar” ba?l?kl? yaz?s?yla ödüle de?er bulundu.

Ara?t?rma:

Sevgi Koço?lu - Birgün Gazetesi - 12.07.2011 tarihlerinde yay?nlanan“Adaletin Bu mu ‘Taraf’l?/s?z Devlet” ba?l?kl? ara?t?rmas?yla ödüle de?er bulundu.

Kutup Dalgak?ran-Bülent Ergün-Mehmet Yanarda? - Sabah Gazetesi – 15-18/05/2011 tarihinde yay?nlanan “S?n?rda Ölümle Dans” ba?l?kl? ara?t?rmas?yla övgüye de?er görüldü.

Röportaj:

?smail Saymaz - Radikal Gazetesi – 01.05.2011 tarihinde yay?nlanan “Ben Vazifemi Yapt?m” ba?l?kl? röportaj?yla ödüle de?er bulundu.

Zeynep Bilgehan - Hürriyet Gazetesi – 13.11.2011 tarihinde yay?nlanan“K?z?na Ötenazi Uygulayan Anne” ba?l?kl? röportaj?yla övgüye de?er görüldü.

Spor Kö?e Yaz?s?:

U?ur Meleke - Milliyet Gazetesi - 18.04.2011 tarihinde yay?nlanan “Utanma Duygumuzu Kaybettik. Hükümsüzdür” ba?l?kl? yaz?s?yla ödüle de?er bulundu.

Okay Karacan - Zaman Gazetesi – 14.08.2011 tarihinde yay?nlanan “Spor Dilinde Devrime ?htiyaç Var” ba?l?kl? yaz?s?yla övgüye de?er görüldü.

Sayfa Düzeni:

a) Birinci Sayfa Düzeni:

Fikret Ercan - Hürriyet Gazetesi – 24.10.2011 tarihli sayfas?yla ödüle de?er bulundu.

Yunus Emre Y?ld?r?m - Zaman Gazetesi - 29.09.2011 tarihli sayfas?yla övgüye de?er görüldü.

b) ?ç Sayfa Düzeni:

Mana Güzey - Star Gazetesi 06.10.2011 tarihli 3. sayfas?yla ile ödüle de?er bulundu.

c) Spor Sayfas? Düzeni:

Burhan Solak - Zaman Gazetesi – 31.03.2011 tarihli sayfas?yla ödüle de?er bulundu

Ersin Öztekin - Cumhuriyet Gazetesi - 04.07.2011 tarihli sayfas?yla övgüye de?er görüldü.

Karikatür:

Latif Demirci - Hürriyet Gazetesi- 20.07.2011 tarihli “Kap?ya Medyadan Sineklik Yapt?rd?m” karikatürü ile ödüle de?er bulundu.

Foto?raf:

Ercan Arslan – Milliyet Gazetesi - 23.09.2011 tarihli “?ener’e Uzan Davas?ndan Beraat” ba?l?kl? foto?raf? ile ödüle de?er bulundu.

TELEV?ZYON-RADYO

TV Haber:

Burak Esremiz - Show TV’de 10.11.2011 tarihinde yay?nlanan “Van Depremi” haberiyle ödüle de?er bulundu.

Mesut Sert- Hüseyin Y?lmaz - NTV’’de 12.05.2011 tarihinde yay?nlanan“Ladin Operasyonu” haberiyle övgüye de?er görüldü.

TV Haber:

Cüneyt Özdemir - CNNTÜRK’te  25.02.2011 tarihinde yay?nlanan“Seyfülislam Kaddafi” program? ile ödüle de?er bulundu.

TV Belgesel:

Naz?m Alpman - ?z TV’de  2011 y?l?nda  yay?nlanan “Faili Meçhul Zaman?” belgeseliyle  ödüle de?er bulundu.

TV Kültür –Sanat- Magazin Program?:

Mehmet Ya?in-CNNTÜRK’te 2011 y?l?nda yay?nlanan “Lezzet Duraklar?”program?yla ödüle de?er bulundu

TV Spor Program?:

Bu dalda ödül verilmedi

TV Kamera Çal??mas?:

Tuncay ?uba?? - TV8’de 12.11.2011 tarihinde yay?nlanan “Kartepe Eylemcisinin Vurulma An?” görüntüleri ile ödüle de?er bulundu.

Deniz Pirinçciler - Show TV’de 10.11.2011 tarihinde yay?nlanan “Van Kad?n Do?um Hastanesi” görüntüleri ile övgüye de?er görüldü.

Radyo Haber Program:

Atilla Güner - Radyo Kuzey’de 16.11.2011 tarihinde yay?nlanan “Ak?am Postas?” program?yla  ödüle de?er bulundu.

?NTERNET

B?ANET ödüle de?er bulundu.

BBC TÜRKÇE Servisinden çal??mas? ile Hüseyin Alkan övgüye de?er görüldü.

NEZ?H DEM?RKENT ÖZEL ÖDÜLÜ:

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, 2011 TürkiyeGazetecilik Ba?ar? Ödülleri Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün, yaz?lar? ve akademik çal??malar?yla ülke ekonomisinin geli?mesine yapt??? katk?lar ve ekonomiye yerel bazda yapt??? destek dikkate al?narak, Dünya Gazetesi yazar? Rü?tü Bozkurt’a verilmesini oybirli?i ile kararla?t?rm??t?r.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri