forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

AK?F BEK? VATAN VE M?LL?YET'?N MEDYA GRUP BA?KANI OLDU ?DD?ASI...

Aktif .

akif_beki24 TV Yay?n yönetmeni ve Radikal Gazetesi yazar? Akif Beki'nin Demirören Holding bünyesindeki Milliyet ve Vatan'a medya grup ba?kan? oldu?u belirtiliyor. 

Akif Beki'nin Vatan ve Milliyet'in ba??na getirilmesini Kanal D Haber Direktörü Süleyman Sar?lar'?n twitter sayfas?nda yazd?... 

Tweetler

Pardon Milliyet ve Vatan'in medya grup baskaninin soyadini yanlis yazmisin. Akif Beki olacakti

GECENIN BOMBASI!!!!Akif Baki Milliyet ve Vatan'in medya grup baskani oldu.

Gecenin bombasi Milliyet ve Vatan'in yayin yonetmeni degisti

https://twitter.com/#!/search/akif%20beki

AK?F BEK? K?MD?R?

Akif Beki, 2 Temmuz 1971’de Bingöl’de do?du. Yüksek tahsilini, ?stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Do?u Dilleri ve Edebiyatlar? Bölümü Arap Dili ve Edebiyat? Ana Bilim Dal?’nda yapt?. Üniversiteye ba?lad???nda gazetecilik mesle?ine de ad?m atm??t?. 1990 y?l?nda mesle?e muhabir olarak ba?lad?. 

S?rayla; Zaman gazetesi, Haftal?k ?zlenim, Flash TV’de ve Yeni ?afak, Yeni Yüzy?l ve Turkish Daily News gazetelerinde çal??t?. 1998 y?l?nda Kanal 7 TV Washington Temsilciligi’ne atand?. 2001’de Türkiye’ye bu kez Ankara Temsilcisi olarak geri ça??r?ld?. Yeni Yüzy?l gazetesi için yazd??? dizi yaz?lardan, cemaat ve tarikat yap?lar?n? inceleyen iki çal??mas? kitapla?t?r?larak ayn? gazete taraf?ndan 1995 y?l?nda okurlar?na özendirme olarak verildi. Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’?n zihin dünyas?n? konu?ma dili üzerinden analiz eden üçüncü kitab? da 2003 y?l?nda Erdo?an’?n Harfleri ad?yla yay?mlanm??t?r. Ba?bakanl?k Ba?dan??manl??? görevinin ard?ndan haber kanal? 24’ün Genel Yay?n Yönetmenli?i’ne getirildi. Radikal gazetesinde de kö?e yazarl??? yapan Beki, evli ve bir çocuk babas?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri