forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character

Aktif .

milliyet_vatanDemirören Grubu Kanal D Haber Koordinatörü Süleyman Sar?lar'?n Twitter'dan duyurdu?u 'Akif Beki Vatan ve Milliyet'in ba??na geçti" haberini yalanlad?. 

Radikal Gazetesi kö?e yazar? ve 24’ün Genel Yay?n Yönetmeni Akif Beki, Demirören Grubu taraf?ndan sat?n al?nd??? günden beri hareketli günler geçiren Vatan ve Milliyet gazetelerinin Medya Grup Ba?kan? oldu?u yönündeki iddialarla ilgili Demirören Grubu'ndan aç?klama geldi.

Aç?klama ?öyle...

Bugün baz? dijital yay?n organlar?nda yer alan “Milliyet ve VATAN’da yönetim de?i?ikli?i” yönündeki haberler tümüyle as?ls?zd?r.

DK Gazetecilik A? gündeminde herhangi bir görev de?i?ikli?i veya ?irket yönetiminde yeni bir yap?lanma yoktur.

Kamuoyunda yanl?? alg?lamalara meydan verilmemesi aç?s?ndan, DK Gazetecilik A? ve Demirören Ailesi taraf?ndan yap?lmayan aç?klamalara itibar edilmemesi rica olunur.

Kamuoyuna sayg?yla duyururuz.

DEM?RÖREN A?LES?
DK GAZETEC?L?K A?

Süleyman Sar?lar'?n Twitter mesajlar?... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri